POKL - Zmiany w dokumentacjach konkursowych – Konkurs II/6.1.1/PN/12 oraz II/7.4/PN/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zmiany w dokumentacjach konkursowych – Konkurs II/6.1.1/PN/12 oraz II/7.4/PN/11

Zmiany w dokumentacjach konkursowych – Konkurs II/6.1.1/PN/12 oraz II/7.4/PN/11

Drukuj
Email
Poniedziałek, 03 Wrzesień 2012 12:33
W związku z wejściem w życie 21 lipca 2012 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769) na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie każda Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) powinna uzyskać od projektodawcy oraz partnerów (o ile projekt będzie realizowany w partnerstwie i budżet projektu uwzględnia wydatki partnerów) oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.). W związku z powyższym IOK wprowadziła zmiany w dokumentacji konkursowej do konkursów II/6.1.1/PN/12 oraz II/7.4/PN/12 informujące o konieczności złożenia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ww. oświadczenia oraz dodała jego wzór jako załącznik do dokumentacji konkursowych.

Dokumentacja konkursowa Konkurs II/6.1.1/PN/12 z załącznikami (wersja zaktualizowana) wraz z opisem zmian – pobierz plik

Dokumentacja konkursowa Konkurs II/7.4/PN/12 z załącznikami (wersja zaktualizowana) wraz z opisem zmian – pobierz plik

Wzór oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.) – pobierz plik
  SSLTimeout.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad