POKL - Konkurs nr 5 - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Konkurs nr 5 - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Konkurs nr 5 - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

Drukuj
Email
Piątek, 06 Grudzień 2013 13:05
Informujemy, że konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” został nierozstrzygnięty. Żadna ze zgłoszonych prac nie znalazła uznania Komisji Konkursowej a co za tym idzie nie zostali wyłonieni laureaci konkursu. Możliwość niewyłaniania zwycięzców z ww. powodu reguluje § 5, pkt. 2 Regulaminu Konkursu.
W odpowiedzi na konkurs do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłynęło 15 prac z czego 12 spełniało wymogi formalne zawarte w Regulaminie Konkursu, w związku z czym podlegały ocenie Komisji konkursowej, w skład której weszli:

1. Monika Kwil-Skrzypińska - Dyrektor ds. Obsługi Projektów POKL
2. Magdalena Wdowiak-Urbańczyk - Kierownik Wydziału Promocji i Informacji
3. Małgorzata Góralczyk - pracownik Wydziału Pomocy Technicznej

Przewodniczącym Komisji Konkursowej był Paweł Pacek - pracownik Wydziału Promocji i Informacji.

Jako kryteria oceny prac przyjęto:

a) trafność wskazania związku pomiędzy przedstawioną na przesłanej pracy zmianą, inicjatywą, działaniem a jej wpływem na takie obszary jak aktywizacja zawodowe, integracja społeczna, wzrost przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw, edukacja,
b) jakość wykonania pracy,
c) oryginalność.
  The best way to go for you to know the credible Michigan Payday Loans providers. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad