IV edycja Targów Projektów

Drukuj
Piątek, 27 Wrzesień 2013 12:00
W dniu 6 września br. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował Targi Projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  imprezę mającą na celu przedstawienie najlepszych praktyk z zakresu realizacji projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Była to już czwarta edycja imprezy, która po raz pierwszy odbyła się 8 maja 2010 r. również we Wrocławiu i rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego regionu.
Wrocławski Plac Solny, w piątek 6. września stał się miejscem, gdzie każdy kto interesuje się funduszami unijnymi, mógł pozyskać wiedzę, dotyczącą realizowanych w ramach POKL projektów. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, jako instytucja wdrażająca, wspomagał takich projektów blisko 1200.
Odbywające się, podczas Targów, pod wspólnym mianownikiem „Dobrych Praktyk” spotkania informacyjne, dotyczyły efektów wdrażania projektów w obszarach adaptacyjności przedsiębiorstw, aktywizacji zawodowej i kształcenia ustawicznego oraz integracji społecznej. Przed publicznością mieli okazję wystąpić twórcy tych najlepszych. 
   
Niezwykle pomocna okazała się tu otwarta formuła tych spotkań, która pozwoliła na dotarcie z ciekawą tematyką do mieszkańców Wrocławia oraz osób przyjezdnych. O swoich działaniach opowiadali sami realizatorzy projektów. W krótkich wystąpieniach posiłkowali się prezentacjami, zdjęciami i filmami. Nie zabrakło broszur informacyjnych. Opowiadali o szkoleniach, jakie prowadzili, o wysokim poziomie wiedzy, jaką przekazywali, o doradztwie i oczywiście o uczestnikach swoich projektów.

Uczestnicy Targów mieli okazję pozyskać wiedzę na temat projektów, które wspierają aktywizację zawodową, integrację społeczną oraz prowadzą do rozwoju kadr pracujących na Dolnym Śląsku w czterech namiotach tematycznych, gdzie przedstawiciele Instytucji realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych udzielali na ich temat informacji.

W trakcie trwania Targów funkcjonował również Punkt Informacyjny ds. PO KL, w którym osoby zainteresowane mogły się dowiedzieć m.in. jak wziąć udział w projektach unijnych i otrzymać wsparcie w postaci szkoleń, kursów czy doradztwa oraz jak uzyskać środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Odwiedzający Targi mieli również możliwość sprawdzenia swej wiedzy  na temat projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi uczestnicząc w konkursie, w którym poprawne odpowiedzi honorowano ciekawymi upominkami.

Podobnie jak podczas zeszłorocznych Targów Projektów oraz Targów sprzed dwóch lat tak i w tym roku miłym podsumowaniem imprezy był wiersz autorstwa Pana Jerzego Olanina. Pan Jerzy jest Asystentem Rodzinnym w projekcie systemowym Wrocław Miastem Aktywnych realizowanych przez MOPS we Wrocławiu

"Targi po raz kolejny"

Czwarty raz na Placu Solnym
Są projektów Targi znane
By mógł chętny oraz zdolny
Pójść na myśli swych wymianę.


Żeby ten, kto jest ciekawy
I zawładnąć chciałby światem
Wziął w swe ręce swoje sprawy
Pod unijnych patronatem.

Żeby też beneficjenci
- których sporo się zebrało-
Wystawiając, mogli nęcić
Walorami swymi śmiało


By kreślili swoje racje
I pomysły całkiem nowe,
(choć w namiotach są rotacje
tematyczne i czasowe)

Tak więc jednym jak i drugim
Targi takie się przydadzą,
By cos zdobyć, mieć zasługi,
(albo też się spotkać z władzą)


Autor: Jerzy Olanin (6.09.2013r.)


GALERIA ZDJĘĆ


  Florida Payday Loans can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application. What can cause long-term use of Viagra Sale? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.