Nowe rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis

Drukuj
Wtorek, 31 Grudzień 2013 09:09
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis, opublikowane 24 grudnia br., które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. - pobierz plik
  Payday Loans Florida can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application. http://www.nak.org/pay/