Poddziałanie 9.6.2- Pomoc publiczna

Drukuj
Piątek, 23 Maj 2014 10:48
Informujemy, że w zakładkach Realizacja projektów konkursowych/Pomoc publiczna w projektach oraz Interpretacje/Wyjaśnienia/Priorytet IX opublikowaliśmy  Pismo MIR nr DZF-I-82207-20-PM/14 138636 z dnia 21.05.2014 dot. możliwości wystąpienia pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.