Poddziałanie 9.6.2- Pomoc publiczna

Drukuj
Piątek, 23 Maj 2014 10:48
Informujemy, że w zakładkach Realizacja projektów konkursowych/Pomoc publiczna w projektach oraz Interpretacje/Wyjaśnienia/Priorytet IX opublikowaliśmy  Pismo MIR nr DZF-I-82207-20-PM/14 138636 z dnia 21.05.2014 dot. możliwości wystąpienia pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2.
  online cash advance . http://www.nak.org/pay/