POKL - Relacja z debat informacyjno - promocyjnych w Legnicy - 12 kwietnia oraz w Wałbrzychu - 19 kwietnia 2013 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Działania informacyjno-promocyjne Relacja z debat informacyjno - promocyjnych w Legnicy - 12 kwietnia oraz w Wałbrzychu - 19 kwietnia 2013 r.

Relacja z debat informacyjno - promocyjnych w Legnicy - 12 kwietnia oraz w Wałbrzychu - 19 kwietnia 2013 r.

Drukuj
Email
W dniach 12 oraz 19 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Legnicy oraz wałbrzyskim Ratuszu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował we współpracy odpowiednio ze Starostą Legnickim oraz Prezydentem Miasta Wałbrzycha dwie bliźniacze  debaty informacyjno-promocyjne pn. „Środki Unii Europejskiej narzędziem wypełniania luk kadrowych i kompetencyjnych dolnośląskich przedsiębiorstw”.
W ramach Debaty przedstawiono pozytywne przykłady oraz aktualne i przyszłe możliwości wspierania przedsiębiorstw z regionu naszego województwa z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (oferowanych obecnie w ramach PO KL - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).Wicedyrektor ds. Koordynacji Wdrażania PO KL w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy Pani Renata Granowska przedstawiła działania PO KL w obszarze wspierania przedsiębiorstw w zakresie podnoszenia kompetencji i zatrudniania pracowników z odniesieniem do efektów lokalnych.Kinga Klan Sawicka z Sitech sp. z o.o. zaprezentowała efekty i korzyści jakie z realizacji projektu Akademia Lidera SITECH finansowanego w ramach PO KL może odnieść przedsiębiorstwo (w tym wypadku duże) oraz zwróciła w swym wystąpieniu uwagę na sposób określania i rozliczania celów i efektów realizacji projektu zarówno na poziomie całego przedsiębiorstwa jak i szczegółowo określonych dla każdego pracownika uczestniczącego w projekcie.Pani Magdalena Bielówka reprezentująca Wydział Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przedstawiła rezultaty projektu systemowego "Aktywizacja rynku pracy – wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców” oraz zwróciła szczególną uwagę na korzyści ze współpracy na linii realizator projektu - pracodawca. Jak wskazała istnieją bardzo realne możliwości precyzyjnego przygotowania przyszłych pracowników do zatrudnienie u nowych pracodawców  (szczególnie tych, którzy utracili zatrudnienie z przyczyn pracodawcy lub niebawem je utracą).Wystąpienie Pana Wojciecha Zagórskiego dotyczyło możliwości jakie dają przedsiębiorcom projekty "Konkurencyjna Firma Z Dolnego Śląska" oraz "Kompleksowe Wsparcie Przedsiębiorców subregionu legnicko-głogowskiego". Są to dwa projekty realizowane odpowiednio w subregionie legnickim oraz wałbrzyskim, których celem jest realizacja bezpłatnych szkoleń i usług doradczych ściśle dopasowanych do potrzeb konkretnych, tym razem głownie mikro małych firm. Wystarczy zgłosić swoje oczekiwania a realizator projektu jest w stanie znaleźć i skierować na bezpłatne dla firmy szkolenia niemal w dowolnej ale najbardziej niezbędnej dla firmy dziedzinie. Podobne projekty realizowane są również dla przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego i jeleniogórskiego.Za pośrednictwem przedstawicieli firmy Róg Consulting & Business Training  przedstawiono również korzyści płynące dla przedsiębiorstw z projektów doradczych (w tym wypadku doradztwo energetyczne) oraz szkoleniowych (również bezpłatnych o ile pracownik firmy uczestniczący w szkoleniu robi to w ramach godzin pracy) z zakresu obsługi maszyn CNC.
 


Debaty podsumowujące wydarzenia dostarczyły również informacji o możliwościach wspierania firm z finansowanych w ramach EFRR preferencyjnych pożyczek oferowanych przez operatorów Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego oraz wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PROW.Prezentacje z debaty w Legnicy

Prezentacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Prezentacja SITECH
Prezentacja Technika i Bezpieczeństwo
Prezentacja Wydział Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Prezentacje z debaty w Wałbrzychu

Prezentacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Prezentacja Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
Prezentacja Róg Consulting & Business Training
Prezentacja SEKA S.A.
Prezentacja Wydział Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Więcej o debacie na naszym profilu Facebook. Na profilu znajdą Państwo ponadto felietony uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu na temat debaty, która odbyła się w wałbrzyskim ratuszu w dniu 19.04.2013r.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. In rare cases, the smarting in eyes, the tumefaction of eyelids, nausea and headaches can happen. In case of long term Levitra Soft online administration the side effects become less perceptible or disappear at all.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad