POKL - Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Podmioty ekonomii społecznej wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania"- , Głogów - 26 kwietnia 2013 r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Działania informacyjno-promocyjne Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Podmioty ekonomii społecznej wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania"- , Głogów - 26 kwietnia 2013 r.

Relacja z debaty informacyjno - promocyjnej "Podmioty ekonomii społecznej wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania"- , Głogów - 26 kwietnia 2013 r.

Drukuj
Email
Ciekawe inicjatywy, wspierane finansowo ze środków unijnych poprawiają jakość życia. Są dzisiaj obecne w każdej przestrzeni. Rozmawiali o tym uczestnicy debaty informacyjno-promocyjnej, jaka odbyła się 26 kwietnia w głogowskim Starostwie.

Przy sali pełnej ludzi w różnym wieku, reprezentujących różne zawody i w różny sposób postrzegających pomoc unijną, dyskutowano głównie o jeszcze skuteczniejszej edukacji. Bowiem z tej wiedzy i poznanych zasad działania, wynikają dla ludzi realne korzyści.

W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Monika Kwil-Skrzypińska oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Głogowskiego, dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizatorzy projektów, beneficjenci środków, przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej, młodzież z głogowskich liceów i lokalne media.Omawiano metody zakładania i zasady działania Spółdzielni Socjalnych. Na przykładzie Spółdzielni „Błysk” można było prześledzić drogę od pomysłu do jego skutecznej realizacji. Prezes Sebastian Ozonek wspominał o problemach z samorządami, które niechętnie udostępniają pole dla takiej działalności. Klauzura społeczna umożliwia bowiem m.in. łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych, których Spółdzielnia nie otrzymuje.Potwierdza to Dyrektor Izabela Łuków z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Zwracając uwagę na wartość pracy włożonej w edukację zachęca samorządy do podniesienia świadomości, właśnie poprzez obserwację konkretnych działań, podejmowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej.Te, jak inni uczestnicy rynku mogą mieć niewystarczające środki na swoją działalność, szczególnie w fazie jej rozpoczynania. Katarzyna Wiatr z Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego udowodniła, że Podmioty Ekonomii Społecznej otrzymują konkretne kwoty na pomoc w swoim rozwoju.Spółdzielnie Socjalne, Centra i Kluby Integracji Społecznej wspomagają osoby wykluczone zawodowo. Dzięki tym inicjatywom łatwiej o powrót na rynek pracy. Docenia to także Dyrektor Andrzej Mazur z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie, który zwrócił uwagę na fakt, że wykluczenie może dotyczyć w zasadzie wszystkich dzisiaj zatrudnionych. Wykorzystując unijne narzędzia, można łatwiej odwrócić taki stan rzeczy.Dbałość o edukację na poziomie rozpowszechniania informacji o Europejskim Funduszu Społecznym doceniła w podsumowaniu debaty Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Monika Kwil-Skrzypińska. Pani Dyrektor zapowiedziała dalsze spotkania, by jeszcze skutecznej docierać do mieszkańców Dolnego Śląska.Prezentacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Prezentacja Legnicko-Głogowskiego Centrum Przedsiębiorczości Społecznej   
Prezentacja Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego
Prezentacja Spółdzielni Socjalnej Błysk
Prezentacja Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Zwiedzak

Debata była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.    

Więcej o debacie na naszym profilu Facebook
  Testosterone Steroids Before And Afteronline cash advance . In rare cases, the smarting in eyes, the tumefaction of eyelids, nausea and headaches can happen. In case of long term Levitra Soft online administration the side effects become less perceptible or disappear at all.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad