POKL - Namaluj, opisz lub sfotografuj – fundusze unijne na Dolnym Śląsku

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Działania informacyjno-promocyjne Namaluj, opisz lub sfotografuj – fundusze unijne na Dolnym Śląsku

Namaluj, opisz lub sfotografuj – fundusze unijne na Dolnym Śląsku

Drukuj
Email
Fundusze unijne zmieniają nasz region i pomagają w jego rozwoju. Prace złożone w konkursach organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ukazują zmiany, które zaszły w skali całego Dolnego Śląska, w życiu prywatnym i zawodowym jego mieszkańców oraz w ich najbliższym otoczeniu.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje różnorodne, ciekawe konkursy – plastyczny, literacki, na fraszkę, „Pomysł na pierwszy biznes” czy fotograficzny. Mają one na celu pokazać, jaki wpływ na życie Dolnoślązaków mają fundusze europejskie i jak dzięki nim zmienia się nasz region.

Prace plastyczne przedstawiają często inwestycje – zarówno te wielkie, jak mosty, drogi, renowacje różnych obiektów czy przebudowa nadodrzańskich wałów, jak również te o znaczeniu lokalnym, jak na przykład boiska przyszkolne, obiekty służące rekreacji czy nowe sale komputerowe. Nie brakuje także prac, które ukazują Dolnoślązaków zdobywających nowe umiejętności i podwyższających kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w projektach współfinansowanych ze środków unijnych.

Wiele prac, zwłaszcza w konkursach literackich, dotyczy indywidualnych historii osób, które wzięły udział w projektach z obszarów integracji społecznej i aktywizacji zawodowej organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jedna z uczestniczek projektu „Zatrudnienie wspomagane” tak opisała swoje doświadczenia: „Było to wszystko niesamowite, aż w pierwszej chwili niewiarygodne, gdyż nieznajoma postać opowiadała o wspieraniu w poszukiwaniu zatrudnienia, o szkoleniach, możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i innych niesamowitościach”. Uczestnicy konkursów literackich bardzo często podkreślają, że projekty Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i wsparcie ze środków unijnych dały im nową perspektywę życiową.

Autorką jednej z prac, jakie wpłynęły na organizowany przez DWUP konkurs literacki, jest uczestniczka projektu „Szansa – Pomoc – Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu”. Jakie są jej doświadczenia? „To, ile skorzystamy, zależy tylko od nas. Nie jest to łatwe i wymaga wysiłku, zmiany sposobu myślenia. Ważne jest, żeby chciało się chcieć. Czasami w naszym położeniu brakuje sił i chęci. Jest tylko niemoc. Dlatego projekt jest ważny”.

W dniu 6 października zakończyła się II edycja konkursu literackiego pod tytułem „Jak Europejski Fundusz Społeczny zmienił moje życie”. Forma prac literackich w konkursie na krótką opowieść jest dowolna, a najciekawsze prace zostaną opublikowane m.in. w regionalnej prasie. Do konkursu zaproszeni zostali uczestnicy realizowanych projektów, członkowie ich rodzin oraz osoby zaangażowane w realizację projektów wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 października 2014r.

Inny cel i charakter miał konkurs ogłoszony we wrześniu 2013 r. „Pomysł na pierwszy biznes”, który był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mieli za zadanie wypracowanie i przedstawienie w odpowiedniej formie pomysłu na działalność gospodarczą.

Jury, składające się m.in. z ekspertów, oceniało oryginalność pomysłów na własny biznes oraz sposób ich opisania i uzasadnienia. Ich zdaniem, wiele biznesplanów zgłaszanych do konkursu przed dolnośląską młodzież znakomicie sprawdziłoby się na prawdziwym rynku.
  Sildenafil In Deutschland KaufenTadalafil 30mg

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad