POKL - Priorytet VII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
Email


 Konkurs otwarty nr I/7.2.1/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista z dnia 18.11.2008
Dostępna kwota alokacji 14 835 000,00 PLN ( w tym 5% na odwołania) umożliwia realizację projektów od pozycji 1 do pozycji 12 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 14 069 668,00 PLN
Zawarte umowy
Szczegóły >>
II
Lista z dnia 16.01.2009
Runda I wyczerpała dostępną alokację dla Poddziałania 7.2.1. i uniemożliwia realizację projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy II
 
III
Lista z dnia 16.01.2009
Runda I wyczerpała dostępną alokację dla Poddziałania 7.2.1. i uniemożliwia realizację projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy III
 
IV
Lista z dnia 24.06.2009
Runda I wyczerpała dostępną alokację dla Poddziałania 7.2.1. i uniemożliwia realizację projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy IV
 
 Procedura odwoławcza
 Lista z dnia 16.01.2009
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania
 
 Lista z dnia 24.06.2009
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania
 
 I Lista z dnia 24.06.2009 Zawarte umowy
Szczegóły >>

 IIILista z dnia 24.06.2009  


 Konkurs otwarty nr I/7.2.2/08
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista z dnia 19.09.2008
Dostępna alokacja w kwocie 5 842 800,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 176 425,63 zł
LISTA UNIEWAŻNIONA czytaj więcej...
 
Lista z dnia 21.11.2008
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania
 
II
Lista z dnia 15.12.2008Dostępna alokacja  w kwocie 5 842 800,00 PLN umożliwia realizację projektu z pozycji 1 na kwotę wnioskowanego dofinansowania 996 486,80 PLNZawarte umowy
Szczegóły >>
III
Lista z dnia 15.12.2008Dostępna alokacja  w kwocie 4 846 313,20 PLN umożliwia realizację projektu z pozycji 1 na kwotę wnioskowanego dofinansowania 202 090,00 PLN
Zawarte umowy
Szczegóły >>
IV
Lista z dnia 06.01.2009Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania 
V
Lista z dnia 08.04.2009
Dostępna alokacja w kwocie 4 644 223,20 PLN umożliwia realizację projektu z pozycji 1 na kwotę wnioskowanego dofinansowania 302 765,98 PLN
Zawarte umowy
Szczegóły >>
Procedura odwoławcza
 Lista z dnia 08.04.2009  
 Lista z dnia 24.06.2009
   Konkurs otwarty nr II/7.3/08
 RundaLista rankingowa  Wykorzystana alokacja Podpisane umowy
 ILista z dnia 05.06.2008Dostępna alokacja w kwocie 5 934 000,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 4 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 199 984,00 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>
 IILista z dnia 03.07.2008Dostępna alokacja w kwocie 5 734 016,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 8 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 386 156,46 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>

III
Lista z dnia 28.08.2008
Dostępna alokacja w kwocie 5 347 859,51 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 9 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 432 383,77 zł
Zawarte umowy
Szczegóły >>

IV
Lista z dnia 05.11.2008
Dostępna alokacja  w kwocie 4 915 475,77 PLN umożliwia realizację projektu z pozycji 1 na kwotę wnioskowanego dofinansowania 49 989,85 zł
 

V
Lista z dnia 07.11.2008
Dostępna alokacja 4 865 485,92 PLN umożliwia realizację projektów od pozycji 1 do pozycji 4 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 196 114, 00 zł
 

VI
Lista z dnia 17.12.2008
Dostępna alokacja  w kwocie  4 980 033,35 PLN umożliwia realizację projektów od pozycji 1 do pozycji 5 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 213 571,59 PLN
Zawarte umowy
Szczegóły >>

VII
Lista z dnia 17.04.2009
Dostępna alokacja w kwocie 4 766 461,76 PLN umożliwia realizację projektów od pozycji 1 do pozycji 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 870,00 PLN
Zawarte umowy
Szczegóły >>

VIII
Lista z dnia 21.04.2009
Dostępna alokacja w kwocie 4 666 591,76 PLN umożliwia realizację projektów od pozycji 1 do pozycji 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 625,00 PLN
Zawarte umowy
Szczegóły >>
IX
Lista z dnia 07.07.2009
 Zawarte umowy
Szczegóły >>
X
Lista z dnia 07.07.2009 Zawarte umowy
Szczegóły >>
  The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Loans Online for U.S. citizens. Moreover, to order Cialis Daily online is highly advantageous because it interacts well with the small portions of alcohol and food.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad