POKL - Priorytet VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
Email


Konkurs otwarty nr I/6.1.1/A/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 ILista zatwierdzona Uchwałą nr 3321/III/09 z dnia 08.09.2009
Dostępna alokacja w kwocie 8 542 000,00 PLN, z czego 2 000 000,00 PLN wyodrębniono na realizację projektów związanych ze wsparciem przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania od pozycji 1 do 9 w ramach typu projektów niezwiązanych ze wsparciem przygotowań do EURO 2012 z załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 6 291 309,22 PLN oraz projektu z pozycji 1 w ramach typu projektów związanych ze wsparciem przygotowań do EURO 2012 z załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 905 022,75 PLN
Zawarte umowy
 
Procedura odwoławcza

 

 

 

 

I

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3469/III/09 z dnia 12.10.2009

Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.


Zawarte umowy

Lista zatwierdzona Uchwałą 3707/III/09 z dnia 08.12.2009

Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej na pozycjach od 1 do 2 zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej. Projekt znajdujący się na pozycji 3 został rekomendowany do dofinansowania, jednak nie może zostać przyjęty do dofinansowania z powodu nie uzyskania liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy.
Projekt znajdujący się na pozycji 4 nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
 


Konkurs otwarty II/6.1.1/C/09
RundaLista rankingowaWykorzystana alokacjaPodpisane umowy
 ILista zatwierdzona Uchwałą nr 3261/III/09 z dnia 25.08.2009
Dostępna alokacja w kwocie 1 000 000,00 PLN umożliwia realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1  załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 808 000,00 PLN.
Zawarte umowy
 
Procedura odwoławcza


I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3639/III/09 z dnia 24.11.2009
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej został rekomendowany do dofinansowania  w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej


Zawarte umowy

Konkurs otwarty III/6.1.1/B/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3347/III/09 z dnia 14.09.2009
Dostępna alokacja w kwocie 1 000 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 433 021,73 PLN.
Zawarte umowy
 

II
Lista zatwierdzona Uchwałą 3402/III/09 z dnia 29.09.2009
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
 


III

Lista zatwierdzona Uchwałą 3403/III/09 z dnia 29.09.2009
Dostępna alokacja dla Podziałania 6.1.1 typ B w kwocie  1 000 000,00 PLN umożliwia realizację  projektu rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1  załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 300 623,64 PLNZawarte umowy

Konkurs otwarty I/6.1.2/A/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3081/III/09 z dnia 24.07.2009
Dostępna alokacja w kwocie 3 067 300,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 - 5 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 113 187,55 PLN.


IV
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3365/III/09 z dnia 22.09.2009
Dostępna alokacja w kwocie 3 067 300,00 PLN, umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 248 465,20 PLN

Zawarte umowy

 


V
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3366/III/09 z dnia 22.09.2009Dostępna alokacja w kwocie 3 067 300,00 PLN, umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 193 552,65 PLN
Zawarte umowy
 
 

Konkurs otwarty nr I/6.2/A/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Skorygowana Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3086/III/09 z dnia 24.07.2009
Uchwała i Lista rankingowa z dnia 07.07.2009r. (przed korektą)
Dostępna alokacja umożliwia dofinansowanie  wniosków od poz.1 do poz. 8 o łącznej rekomendowanej wartości  dofinansowana w kwocie 15 456 199,12 złZawarte umowy
 

II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3082/III/09 z dnia 24.07.2009Dostępna alokacja w kwocie 16 100 000,00 PLN została wyczerpana w I rundzie i nie umożliwia realizacji  projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej dla II rundy.
 
Procedura odwoławcza

 I
Lista zatwierdzona Uchwałą 3367/III/09 z dnia 22.09.2009
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
 


Konkurs otwarty II/6.2/B/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3132/III/09 z dnia 29.07.2009
Dostępna alokacja dla Działania 6.2 typ B w kwocie 6 100 000,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 – 2 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 5 776 065,68 PLN
Zawarte umowy
 
Procedura odwoławcza
I

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3470/III/09 z dnia 12.10.2009
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  nieuzyskaniem  liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której był oceniany po raz pierwszy.
 

Konkurs otwarty nr III/6.2/C/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3083/III/09 z dnia 24.07.2009
Dostępna alokacja w kwocie 1 000 000,00 PLN umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 836 517,50 PLN.
Zawarte umowy
 
Procedura odwoławcza
I


Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3708/III/09 z dnia 08.12.2009
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej został rekomendowany do dofinansowania w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej, jednak nie może zostać przyjęty do dofinansowania z powodu nie uzyskania liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy
 

Konkurs otwarty nr I/6.3/A/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 I Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3348/III/09 z dnia 14.09.2009Dostępna alokacja w kwocie 507 800,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania od pozycji 1 do pozycji 3 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 135 878,70 PLN.
Zawarte umowy
 

II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3404/III/09 z dnia 29.09.2009
Dostępna alokacja dla Działania 6.2 typ A w kwocie 507 800,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 – 2 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 992,00 PLN

Zawarte umowy

 

III
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3852/III/10 z dnia 05.01.10r.
Dostępna alokacja na dzień wznowienia konkursu w kwocie 271 929,30 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania od pozycji 1 do pozycji 3 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 145 271,00 PLN
Zawarte umowy


IV
Lista zatwierdzona Uchwałą 3922/III/10 z dnia 26.01.2010r.
Dostępna alokacja w kwocie 126 658,30 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania od pozycji 1 do pozycji 2 załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 99 852,80 PLN
Zawarte umowy


V
Lista zatwierdzona Uchwałą 4027/III/10 z dnia 23.02.2010r.
Dostępna alokacja w kwocie 26 805,50 PLN nie pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na załączonej liście rankingowej

Procedura odwoławcza


I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3709/III/09 z dnia 08.12.2009
Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały  rekomendowane do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
 

 

Konkurs zamknięty nr I/VI/INN/09 na projekty innowacyjne PO KL
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3952/III/10 dnia 02.02.2010
Dostępna alokacja w kwocie 800 000,00 PLN, z czego 200 000,00 PLN przeznaczono na projekty z komponentem ponadnarodowym, umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania, znajdującego się na pozycji 1 załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 799 100,00 PLN
Zawarte umowy

  cash advance . Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Buy Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad