POKL - Harmonogram ogłaszania konkursów 2009

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Konkursy 2009 ● Harmonogram oglaszania konkursów

Harmonogram ogłaszania konkursów 2009

Drukuj
Email
14.08.2009r.
Uwaga !!!


Zmiana harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach komponentu regionalnego PO KL

Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniony został harmonogram ogłaszania konkursów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2009 r.

Zmiana harmonogramu dotyczy wyłącznie konkursów na dofinansowanie projektów innowacyjnych, które pierwotnie miały zostać ogłoszone w pierwszej i drugiej dekadzie sierpnia br. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa konkursy te zostaną ogłoszone we wrześniu 2009 r.

Powyższe zmiany są spowodowane przygotowaniem przez Krajową Instytucję Wspomagającą "Zaleceń dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia w zakresie projektów innowacyjnych" w terminie późniejszym niż przewidywano na etapie opracowania harmonogramu.

Aktualny harmonogram ogłaszania konkursów w 2009 r. - pobierz plik

______________________________________________________________________________
26.03.2009r.
Szanowni Państwo,

17 marca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził  harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Niektóre terminy zawarte w zatwierdzonym harmonogramie różnią się od założeń przyjętych w Planach działania na rok 2009. Konkursy zaplanowane na I kwartał bieżącego roku nie zostały ogłoszone, ze względu na trwające prace związane z wyborem do dofinansowania projektów w ramach ubiegłorocznych konkursów. Aktualnie publikowane są listy rankingowe oraz podpisywane są umowy o dofinansowanie kilkuset projektów. Oznacza to, że w regionie trwa lub rozpoczyna się realizacja wielu projektów obejmujących wszystkie obszary wsparcia PO KL, tj. zatrudnienie, integrację społeczną, adaptacyjność i edukację. Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursów z I i II kwartału na II i III kwartał br. nie stanowi więc zagrożenia dla wdrażania PO KL w regionie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem już w drugiej dekadzie kwietnia zostaną ogłoszone konkursy dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz dla Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Natomiast w maju planowane jest ogłoszenie kolejnych 12 konkursów, w tym m.in. dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, które obejmują wsparcie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz dofinansowanie programów rozwojowych szkół. Dzięki temu procedura wyboru projektów z obszaru edukacji zakończy się wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursowych przedstawione zostaną na 5 dni przed terminem rozpoczęcia naboru wniosków dla poszczególnych konkursów, zarówno w prasie regionalnej, jak i na stronach internetowych instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL na Dolnym Śląsku (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy). Natomiast informacje o szczegółowych kryteriach wyboru projektów, obowiązujących w tegorocznych konkursach w naszym regionie, są już dostępne dla potencjalnych projektodawców.  Dokumenty te znajdują się m.in. na stronie Instytucji Pośredniczącej www.efs.dolnyslask.pl, w zakładce Plany działania, 2009 (Informacje dla beneficjentów).

 

                                                                                           Z poważaniem,
                                                                             
                                                                                            Marek Łapiński
                                                                         Marszałek Województwa Dolnośląskiego

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. If you have already decided to take Buy Generic Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad