POKL - Plany działania na rok 2012

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Plany działania na rok 2012

Plany działania na rok 2012

Drukuj
Email
Wtorek, 17 Styczeń 2012 15:09
Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 1725/IV/12 z dnia 17 stycznia 2012 roku, przyjął do realizacji Plany działania na rok 2012 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem były Plany działania na lata 2007-2008). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz  szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.
 
Plany działania zostały pozytywnie zarekomendowane przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 24/2011 z dnia 19 października 2011 roku. Po uzyskaniu opinii IZ PO KL, kryteria wyboru projektów (udzielania dofinansowania) zawarte w Planach działania zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO KL w dniu
5 grudnia 2011 r. uchwałą nr 87 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2012 r.
W związku z powyższym IZ PO KL zatwierdziła Plany działania na rok 2012 w województwie dolnośląskim pismem z dnia 3 stycznia 2012 roku, znak DZF-I-82209-56-AJ/11.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Pliki do pobrania:

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VI
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu IX

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad