POKL - Wytyczne horyzontalne

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Dokumenty ● Wytyczne MRR Wytyczne horyzontalne

W okresie programowania 2007 – 2013 będą obowiązywały dwa rodzaje wytycznych:

Wytyczne horyzontalne -  które mają charakter ogólny i dotyczą wszystkich funduszy wdrażanych w Polsce


Rodzaj dokumentu
Tekst aktualny
Data obowiązywania
Zakres zmian względem poprzedniej wersji
Archiwalne wersje dokumentu
Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.


Pobierz plik


od 27.04.2011


Pobierz plik


Pobierz plik
Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnychPobierz plikod 19.09.2008Pobierz opis zmian
Zestawienie uwag z procedury konsultacyjnej
Pobierz plik
Wytyczne w zakresie informacji i promocjiPobierz plik
od 02.07.2010
Pobierz plik
(wersja z 13.08.2010)
Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeńPobierz plikod 05.10.2007Pierwsza wersja dokumentu

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochódPobierz plikod 15.01.2009Pobierz opis zmian
Pobierz plik
Wytyczne dotyczące komitetów monitorującychPobierz plikod 07.09.2007Pobierz opis zmian
Pobierz plik
Wytyczne nr 7 w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwojuPobierz plikod 01.09.2008Pobierz opis zmian
Pobierz plik
Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznejPobierz plikod 23.07.2008Pobierz opis zmian
Pobierz plik
Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem OperacyjnymPobierz plikod 22.01.2009Pobierz opis zmian
Pobierz plik
Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013Pobierz plikod 17.12.2007Pobierz opis zmian
Pobierz plik
Wytyczne w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowymPobierz plikod 05.07.2007Pierwsza wersja dokumentu

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013Pobierz plikod 15.07.2007Pobierz opis zmianPobierz plik
Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013Pobierz plikod 30.05.2007Pierwsza wersja dokumentu
Wytyczne w zakresie sprawozdawczościPobierz plikod 18.06.2008Pobierz opis zmianPobierz plik
Wytyczne nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnegoPobierz plikod 13.03.2007Pierwsza wersja dokumentu
Wytyczne nr 1 dotyczące prowadzenia negocjacji programów operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013 z Komisją EuropejskąPobierz plikod 26.02.2007Pierwsza wersja dokumentu

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad