POKL - Priorytet VI

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
Email
Konkurs pilotażowy nr I/6.1.1/07
Lista rankingowa Wykorzystana alokacja Podpisane umowy
Lista z dnia 07.02.2008 Dostępna alokacja umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 10
Zawarte umowy
 
Szczegóły >>


 Konkurs otwarty nr I/6.1.1/08
Runda Lista rankingowa Wykorzystana alokacja Podpisane umowy
 I Lista z dnia 27.11.2008
(typ A)
Dostępna alokacja w kwocie 12 352 200,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 10 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 11 582 019,91 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>Lista z dnia 27.11.2008
(typ B)
Dostępna alokacja w kwocie 2 000 000,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) umożliwia realizację projektu z poz. 1 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 977 002,30 zł
Lista z dnia 27.11.2008
(typ C)
Dostępna alokacja w kwocie 2 000 000,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) umożliwia realizację projektu z poz. 1 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 613 721,08 zł

II
Lista z dnia 20.01.2009
(typ A)
Dostępna alokacja w kwocie 12 352 200,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) została wyczerpana w Rundzie nr 1 i nie umożliwia realizacji  projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy nr 2
Zawarte umowy
Szczegóły >>
Lista z dnia 20.01.2009
(typ B)
Dostępna alokacja w kwocie 1 022 997,70 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) umożliwia realizację projektu z poz. 1 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 557 857,42 zł
Lista z dnia 20.01.2009
(typ C)
Dostępna alokacja w kwocie 2 000 000,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) została wyczerpana w Rundzie nr 1 i nie umożliwia realizacji  projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy nr 2
 III Lista z dnia 17.06.2009
(typ A)
Dostępna alokacja w kwocie 12 352 200,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) została wyczerpana w Rundzie nr 1 i nie umożliwia realizacji  projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy nr 3
 
Lista z dnia 17.06.2009
(typ C)
Dostępna alokacja w kwocie 2 000 000,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) została wyczerpana w Rundzie nr 1 i nie umożliwia realizacji  projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy nr 3
 
 IV Lista z dnia 17.06.2009
(typ A)
Dostępna alokacja w kwocie 12 352 200,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) została wyczerpana w Rundzie nr 1 i nie umożliwia realizacji  projektów z załączonej listy rankingowej z Rundy nr 4
 
Lista z dnia 17.06.2009
(typ B)
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  
Lista z dnia 17.06.2009
(typ C)
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  
 Procedura odwoławczaI
Lista z dnia 20.01.2009
(typ A)
 
 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  
Lista z dnia 20.01.2009
(typ C)

 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  
Lista z dnia 17.06.2009  Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  
 II Lista z dnia 17.06.2009 Dostępna alokacja nie umożliwia realizacji rekomendowanego wniosku
 

 

 Konkurs otwarty nr I/6.1.2/08
 Runda Lista rankingowa Wykorzystana alokacja Podpisane umowy
 I Lista z dnia 05.06.2008 Dostępna alokacja w kwocie 5 958 100,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 830 745,44 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>
 II Lista z dnia 03.07.2008 Dostępna alokacja w kwocie 5 127 354,56 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 3 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 292 744,49 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>
 III Lista z dnia 14.08.2008  Dostępna alokacja w kwocie 3 928 360,82 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 294 069,07 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>
 IV Lista z dnia 27.11.2008 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania
 V Lista z dnia 27.11.2008 Dostępna alokacja w kwocie 2 634 291,75 zł  umożliwia realizację projektu z poz. 1 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 497 132,08 Zawarte umowy
Szczegóły >>
 VI Lista z dnia 31.12.2008 Dostępna alokacja w kwocie 2 138 714,08 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 141 026,03 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>
 VII Lista z dnia 31.12.2008 Dostępna alokacja w kwocie 997 688,05 zł umożliwia realizację projektu z poz. 1 na łączną kwotę wnioskowanego
dofinansowania 97 666,43 zł
Zawarte umowy
Szczegóły >>
VIII Lista z dnia 31.12.2008 Dostępna alokacja w kwocie 900 021,62 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 550 888,16 zł Zawarte umowy
Szczegóły>>

 

 Konkurs otwarty nr I/6.2/08
 Runda Lista rankingowa Wykorzystana alokacja Podpisane umowy
 I Lista z dnia 28.08.2008 Dostępna alokacja w kwocie 29 063 700,00 zł umożliwia realizację projektów od poz.1 do poz.12 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania
15 756 300,34 zł
Zawarte umowy
Szczegóły >>
 II Lista z dnia 07.01.2009
(typ A)
Lista z dnia 26.03.2009
korekta
Dostępna alokacja w kwocie 10 262 953,66 zł (w tym 5% na odwołania) umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 5 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 8 386 031,56 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>
Lista z dnia 07.01.2009
(typ B)
Dostępna alokacja w kwocie 1 500 000,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5%  na negocjacje) umożliwia realizację projektu z  poz. 1  na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 962 627,14 zł  
III Lista z dnia 10.03.2009 Dostępna alokacja w kwocie 26 063 700,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) została wyczerpana w Rundzie II i nie umożliwia realizacji  projektów z listy rankingowej z Rundy III  
IV Lista z dnia 22.05.2009 Dostępna alokacja w kwocie 26 063 700,00 zł (w tym 5% na odwołania oraz 5% na negocjacje) została wyczerpana w Rundzie II i nie umożliwia realizacji  projektów z listy rankingowej  z Rundy IV  
 Procedura odwoławcza
 I / II Lista z dnia 10.03.2009  Dostępna alokacja nie umożliwia realizacji rekomendowanych wniosków  
 II Lista z dnia 28.05.2009  Dostępna alokacja nie umożliwia realizacji rekomendowanego wniosku  

 

 Konkurs otwarty nr II/6.3/08
 Runda Lista rankingowa  Wykorzystana alokacja  Podpisane umowy
 I Lista z dnia 03.07.2008 Dostępna alokacja w kwocie 2 175 200,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 18 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 881 295,68 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>

II

Lista z dnia 14.08.2008

Dostępna alokacja w kwocie 1 324 432,32 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 8 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 350 658,60 zł

Zawarte umowy

Szczegóły >>


III
Lista z dnia 06.01.2009 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania

IV
Lista z dnia 14.04.2009 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  

V
Lista z dnia 14.04.2009 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  


VI

Lista z dnia 14.04.2009
Dostępna alokacja w kwocie 975 175,32 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 5 oraz z poz. 7 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 293 444,24 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>

VII
Lista z dnia 14.04.2009 Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania  

VIII

Lista z dnia 14.04.2009
Dostępna alokacja w kwocie 681 731,08 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 2 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 98 725,40 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>

IX

Lista z dnia 14.04.2009
Dostępna alokacja w kwocie 583 005,68 zł umożliwia realizację projektów z poz. 1 oraz 3 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 93 704,44 zł Zawarte umowy
Szczegóły >>
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad