POKL - Harmonogram ogłaszania konkursów 2009

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Konkursy 2009 ● Harmonogram oglaszania konkursów

Harmonogram ogłaszania konkursów 2009

Drukuj
Email
14.08.2009r.
Uwaga !!!


Zmiana harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach komponentu regionalnego PO KL

Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmieniony został harmonogram ogłaszania konkursów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2009 r.

Zmiana harmonogramu dotyczy wyłącznie konkursów na dofinansowanie projektów innowacyjnych, które pierwotnie miały zostać ogłoszone w pierwszej i drugiej dekadzie sierpnia br. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa konkursy te zostaną ogłoszone we wrześniu 2009 r.

Powyższe zmiany są spowodowane przygotowaniem przez Krajową Instytucję Wspomagającą "Zaleceń dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia w zakresie projektów innowacyjnych" w terminie późniejszym niż przewidywano na etapie opracowania harmonogramu.

Aktualny harmonogram ogłaszania konkursów w 2009 r. - pobierz plik

______________________________________________________________________________
26.03.2009r.
Szanowni Państwo,

17 marca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził  harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Niektóre terminy zawarte w zatwierdzonym harmonogramie różnią się od założeń przyjętych w Planach działania na rok 2009. Konkursy zaplanowane na I kwartał bieżącego roku nie zostały ogłoszone, ze względu na trwające prace związane z wyborem do dofinansowania projektów w ramach ubiegłorocznych konkursów. Aktualnie publikowane są listy rankingowe oraz podpisywane są umowy o dofinansowanie kilkuset projektów. Oznacza to, że w regionie trwa lub rozpoczyna się realizacja wielu projektów obejmujących wszystkie obszary wsparcia PO KL, tj. zatrudnienie, integrację społeczną, adaptacyjność i edukację. Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursów z I i II kwartału na II i III kwartał br. nie stanowi więc zagrożenia dla wdrażania PO KL w regionie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem już w drugiej dekadzie kwietnia zostaną ogłoszone konkursy dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz dla Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Natomiast w maju planowane jest ogłoszenie kolejnych 12 konkursów, w tym m.in. dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, które obejmują wsparcie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz dofinansowanie programów rozwojowych szkół. Dzięki temu procedura wyboru projektów z obszaru edukacji zakończy się wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursowych przedstawione zostaną na 5 dni przed terminem rozpoczęcia naboru wniosków dla poszczególnych konkursów, zarówno w prasie regionalnej, jak i na stronach internetowych instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL na Dolnym Śląsku (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy). Natomiast informacje o szczegółowych kryteriach wyboru projektów, obowiązujących w tegorocznych konkursach w naszym regionie, są już dostępne dla potencjalnych projektodawców.  Dokumenty te znajdują się m.in. na stronie Instytucji Pośredniczącej www.efs.dolnyslask.pl, w zakładce Plany działania, 2009 (Informacje dla beneficjentów).

 

                                                                                           Z poważaniem,
                                                                             
                                                                                            Marek Łapiński
                                                                         Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 
To apply for USA Payday Loans you don't have to seek the help of relatives or go to a bank.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad