POKL - Listy rankingowe VI 2010

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Konkursy 2010 Listy rankingowe VI VII VIII Listy rankingowe VI 2010
Drukuj
Email
Wtorek, 06 Kwiecień 2010 10:00

Konkurs zamknięty nr I/VI/INN/10
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 123/IV/10 z dnia 27.12.2010
Dostępna alokacja w kwocie 3 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na pozycji  1 załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  1 244 660,00 PLN
 Zawarte umowy


Konkurs zamknięty nr I/6.1.1/PN/10
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 122/IV/10 z dnia 27.12.2010
Dostępna alokacja w kwocie 2 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycjach  1 - 3 załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  2 093 550,62 PLN, przy czym wartość wniosku znajdującego się na pozycji nr 3 nie przekracza 125% kwoty dostępnej jeszcze do zakontraktowania
 Zawarte umowy

Konkurs otwarty nr I/6.1.1/A/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4270/III/10 z dnia 04.05.2010
Dostępna alokacja w kwocie 12 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 11 załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 11 589 690,37PLN
Zawarte umowy 
II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4303/III/10 z dnia 11.05.2010
Dostępna alokacja w kwocie 410 309,63 PLN nie pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na załączonej liście rankingowej
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4836/III/10 z dnia 25.08.2010
Projekt znajdujący się  na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.1/A/10 po procedurze odwoławczej, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy
 Zawarte umowy


Konkurs otwarty III/6.1.1/B/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4809/III/10 z dnia 17.08.2010
Dostępna alokacja w kwocie 1 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na pozycji  1 załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  625 510,60 PLN.
 Zawarte umowy
II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4837//III/10 z dnia 25.08.2010
W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr III/6.1.1/B/10, projekt znajdujący się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr III/6.1.1/B/10, który uzyskał pozytywną oceną merytoryczną nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 5102/III/10 z dnia 26.10.2010
Wniosek znajdujący się  na pozycji 1 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.1.1/B/10 po procedurze odwoławczej, nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z nie uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursowej, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy
 Konkurs otwarty II/6.1.1/C/10
 Runda Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
 Podpisane umowy
 I Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4372/III/10 z dnia 25.05.2010Dostępna alokacja w kwocie 9 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 9  załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  8 507 027, 79PLN
Zawarte umowy
  
II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4409/III/10 z dnia 01.06.2010
W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/10, projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/10, które uzyskały pozytywną oceną merytoryczną nie zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4810/III/10 z dnia 17.08.10
Projekt znajdujący się  na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/10 po procedurze odwoławczej, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu nieuzyskania liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy.
 


Konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4410/III/10 z dnia 01.06.2010
Dostępna alokacja w kwocie 3 660 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 4  załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  2 390 471,72 PLN
 Zawarte umowy
IV
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 5005/III/10 z dnia 28.09.2010
W związku ze zwiększeniem alokacji na Konkurs I/6.1.2/A/10 o kwotę 1 340 623,00 PLN, wnioski znajdujące się na pozycjach od 1 do 4 załączonej Listy rankingowej zostały zatwierdzone do dofinansowania, na wnioskowaną kwotę 1 806 630,67 PLN
V
Lista zatwierdzona Uchwałą 5006/III/10 z dnia 28.09.2010
W związku ze zwiększeniem alokacji na Konkurs I/6.1.2/A/10 o kwotę 1 340 623,00 PLN, wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej Listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania, na wnioskowaną kwotę 53 426,75 PLN


Konkurs otwarty nr III/6.2/A/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 I Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4662/III/10 z dnia 13.07.2010
Dostępna alokacja w kwocie 15 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 6  załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  13 020 881,00  PLN
 Zawarte umowy


II

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4735/III/10 z dnia 27.07.2010
W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I, projekty znajdujące się  na „Liście rankingowej", które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną nie zostają przyjęte  do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4838/III/10 z dnia 25.08.2010
Projekt znajdujący się  na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10 po procedurze odwoławczej, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu nieuzyskania liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na którą wniosek został złożony
 
Lista zatwierdzona Uchwałą 4976/III/10 z dnia 21.09.2010
Projekt znajdujący się  na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10 po procedurze odwoławczej, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu nieuzyskania liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy.
Lista zatwierdzona Uchwałą 5138/III/10 z dnia 02.11.2010
Projekt znajdujący się  na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10 po procedurze odwoławczej, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu nieuzyskania liczby punktów uprawniającej do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na którą wniosek został złożony
Lista zatwierdzona Uchwałą 5165/III/10 z dnia 09.11.2010
Projekt znajdujący się  na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10 po procedurze odwoławczej nie został rekomendowany do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznejKonkurs otwarty nr I/6.2/B/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4271/III/10 z dnia 04.05.2010
Dostępna alokacja w kwocie 3 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 2 załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 494 177,00 PLN

Zawarte umowy

 IILista zatwierdzona Uchwałą nr 4373/III/10 z dnia 25.05.2010Dostępna alokacja w kwocie 505 823,00 PLN nie pozwala na realizację projektu rekomendowanego do dofinansowania znajdującego się na załączonej liście rankingowej


Konkurs otwarty nr II/6.2/C/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4484/III/10 z 17.06.2010
Dostępna alokacja w kwocie 14 000 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 6  załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  13  687  122,60PLN
 
II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4485/III/10 z 17.06.2010W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr II/6.2/C/10, projekt znajdujący się  na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr II/6.2/C/10”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 5050/III/10 z 12.10.2010
Projekt znajdujący się  na pozycji 1 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.2/C/10 po procedurze odwoławczej, zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z uzyskaniem liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursowej, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy
 Konkurs otwarty nr I/6.3/A/10
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4272/III/10 z dnia 04.05.2010
Dostępna alokacja w kwocie 300 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 6  załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  249 638,60 PLN
 Zawarte umowy
sprostowanie z dnia 27.05.2010r. - Dostępna alokacja w kwocie 300 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 6 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 297 606,60 PLN
II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4374/III/10 z dnia 25.05.2010
Dostępna alokacja w kwocie 2 393,40 PLN nie pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na załączonej liście rankingowej
III
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4411/III/10 z dnia 01.06.2010
W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr I/6.3/A/10, projekt znajdujący się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy III Konkursu otwartego nr I/6.3/A/10 który uzyskał pozytywną oceną merytoryczną nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad