POKL - Priorytet VII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
EmailKonkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/11      
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 726/IV/11 z dnia 31.05.2011r.

Zestawienie członków KOP 05.09.2011
24 wnioski otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną, na wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 34 415 036,72 PLN, jednakże z powodu niewystarczającej kwoty alokacji do dofinansowania mogą zostać przyjęte projekty znajdujące się na pozycjach od 1 do 7 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/11
lipiec 2011r. (publ.03.08.11r.)
sierpień 2011r.(publ.05.09.11r.)
październik 2011r.
(publ.27.10.2011)
Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą 805/IV/11 z dnia 14.06.2011
Wniosek znajdujący się na liście rankingowej jest rekomendowany do dofinansowania, ale nie przyjęty do dofinansowania z powodu nie uzyskania liczby punktów uprawiających do otrzymania dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego.
 


Konkurs zamknięty nr II/7.2.1/C/11
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 806/IV/11 z dnia 14.06.2011r.

Zestawienie członków KOP
30.09.2011
Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr II/7.2.1/C/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 r. wynosi 5 000 000,00 PLN.
W wyniku oceny 5 wniosków otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną, na wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 9 781 021,00 PLN, jednakże z powodu niewystarczającej kwoty alokacji do dofinansowania mogą zostać przyjęte projekty znajdujące się na pozycjach od 1 do 2 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/C/11”.
sierpień 2011r.(publ.05.09.11r.)
wrzesień 2011r. (publ.30.09.11r.)Konkurs zamknięty nr III/7.2.1/E/11
Lista rankingowaWykorzystana alokacjaZawarte umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 807/IV/11 z dnia 14.06.2011r.

Zestawienie członków KOP
30.09.2011
Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr III/7.2.1/E/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 r. wynosi 3 000 000,00 PLN.
W wyniku oceny 7 wniosków otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną, na wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 12 782 314,45 PLN, jednakże z powodu niewystarczającej kwoty alokacji do dofinansowania może zostać przyjęty projekt znajdujący się na pozycji 1 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr III/7.2.1/E/11”.
wrzesień 2011r. (publ.30.09.11r.)


Konkurs otwarty I/7.2.2/A/11
 RundaLista rankingowa 
 Wykorzystana alokacja
Zawarte umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 988/IV/11 z dnia 19.07.2011r.

Zestawienie członków KOP
30.09.2011
Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2011 wynosi 3 000 000,00 PLN.
Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 15 924 305,40 PLN. Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 8 860 056,11 PLN.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekt znajdujący się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i znajduje się na pozycji 1.


wrzesień 2011r. (publ.30.09.11r.)
II
Lista zatwierdzona Uchwałą 1030/IV/11 z dnia 26.07.2011r.
Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr I/7.2.2/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2011 wynosi 3 000 000,00 PLN.

Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 3 311 947,00 PLN.

Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 630 227,00 PLN.

W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11 projekt znajdujący się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/11”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
 


                  Konkurs otwarty nr I/7.3/A/11            
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte umowy
 ILista zatwierdzona Uchwałą nr 589/IV/11 z dnia 26.04.2011r.

Zestawienie członków KOP
27.10.2011
Dostępna alokacja w kwocie 1 800 000,00 PLN umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów do dofinansowania na załączonej liście rankingowej.
czerwiec 2011r.
(publ.29.06.11r.)
lipiec 2011r. (publ. 05.08.11r.)
sierpień 2011r.(publ.05.09.11r.)
wrzesień 2011r. (publ.30.09.11r.)
październik 2011r.
(publ.27.10.2011)
 IILista zatwierdzona Uchwałą nr 635/IV/11 z dnia 10.05.2011r.

Zestawienie członków KOP
30.09.2011
Dostępna alokacja w kwocie 1 800 000,00 PLN umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów do dofinansowania na załączonej liście rankingowej.

Wartość projektów rekomendowanych w II rundzie 7.3 – 587 965,14 PLN.

lipiec 2011r. (publ.03.08.11r.)
sierpień 2011r.(publ.05.09.11r.)
wrzesień 2011r. (publ.30.09.11r.)

III
Lista zatwierdzona Uchwałą 696/IV/11 z dnia 24.05.2011r.

Zestawienie członków KOP 05.09.2011
Dostępna alokacja w kwocie 1 800 000,00 PLN umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów do dofinansowania na załączonej liście rankingowej.5 wniosków otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną, na wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 248 423,30 PLN
sierpień 2011r.(publ.05.09.11r.)
IV
Lista zatwierdzona Uchwałą 768/IV/11 z dnia 07.06.2011r.
Zestawienie członków KOP
24.08.2011r.
Dostępna alokacja w kwocie 1 800 000,00 PLN umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów do dofinansowania na załączonej liście rankingowej. 1 wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną, na wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 49 930,00 PLN.

sierpień 2011r.
(publ.24.08.11r.)

V
Lista zatwierdzona Uchwałą 848/IV/11 z dnia 21.06.2011r.

Zestawienie członków KOP 05.09.2011
Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr I/7.3/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 r. wynosi 1 800 000,00 PLN.
3 wnioski otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, na wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 149 993,30 PLN, jednakże z powodu niewystarczającej kwoty alokacji do dofinansowania może zostać przyjęty projekt znajdujący się na pozycji 1 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/11”.
sierpień 2011r.(publ.05.09.11r.)
maj 2012r.(publ.17.05.12r.)
VI
Lista zatwierdzona Uchwałą 962/IV/11 z dnia 12.07.2011r.

Zestawienie członków KOP
03.07.2012r.
W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie V Konkursu otwartego nr I/7.3/A/11 projekty znajdujące się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy VI Konkursu otwartego nr I/7.3/A/11”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną nie zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
czerwiec 2012r.
(publ. 03.07.12r.)
VII
Lista zatwierdzona Uchwałą 1031/IV/11 z dnia 26.07.2011r.
Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr I/7.3/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2011 wynosi 1 800 000,00 PLN.

Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 883 752,27 PLN.

Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi 334 927,79 PLN.

W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie V Konkursu otwartego nr I/7.3/A/11 projekty znajdujące się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy VII Konkursu otwartego nr I/7.3/A/11”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną nie zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
 

 

 Konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11
Lista rankingowaWykorzystana alokacjaZawarte umowy
Lista zatwierdzona
Uchwałą 1521/IV/11
z dnia 29.11.2011r.

Zestawienie członków KOP 14.03.2012
Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr IV/7.2.1/PN/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2011 wynosi 9 500 000,00 PLN.
Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 4 512 599,92 PLN.
Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi  2 926 140,92 PLN.
luty 2012r.
(publ. 02.03.12r.)

marzec 2012r.
(publ. 14.03.12r.)

Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą 2159/IV/12 z dnia 17.04.2012
 Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie dla Konkursu zamkniętego nr IV/7.2.1/PN/11 na projekty z komponentem ponadnarodowym po procedurze odwoławczej z powodu nieuzyskania  wymaganego minimum 60% w punktach składowych. 

 Konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11
Lista rankingowaWykorzystana alokacjaZawarte umowy
Lista zatwierdzona
Uchwałą 1520/IV/11
z dnia 29.11.2011r.

Zestawienie członków KOP 27.02.2012
Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/VII/INN/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2011 wynosi 8 000 000,00 PLN.
Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 33 523 441,72 PLN.
Wartość wniosków ocenionych pozytywnie wynosi
6 826 895,29 PLN.
luty 2012r.
(publ.27.02.12r.)

Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą 2160/IV/12 z dnia 17.04.2012

Zestawienie członków KOP 27.02.2012
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie dla Konkursu zamkniętego nr I/VII/INN/11 na projekty innowacyjne PO KL po procedurze odwoławczej”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskały liczbę punktów uprawniających do przyznania dofinansowania i znajdują się
na pozycjach od 1 do 2.
czerwiec 2012r.
(publ. 03.07.12r.)


lipiec 2012r.
(publ. 17.07.12r.)

 

 

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad