POKL - Priorytet VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
Email

Konkurs otwarty nr III/8.1.1/C/11
Lista rankingowaWykorzystana alokacjaZawarte umowy
Lista
zatwierdzona
Uchwałą nr 1546/IV/11
z dnia 06.12.2011r.

Zestawienie członków KOP
02.04.2012r.
Dostępna alokacja w kwocie 14 000 000,00 PLN, pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycjach od 1 do 16.
(publ.02.01.12r.)
styczeń 2012r.
(publ.01.02.12r.)
luty 2012r.
(publ.01.03.12r.)
marzec 2012r.
(publ. 02.04.12r.)
kwiecień 2012r.
(publ. 02.05.12r.)
Procedura odwoławcza
Lista
zatwierdzona
Uchwałą nr 1665/IV/11
z dnia 27.12.2011r.

Zestawienie członków KOP
01.03.2012r.
Wniosek znajdujący się na poz.1  załączonej listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach konkursu zamkniętego  III/8.1.1/C/11.
luty 2012r.
(publ.01.03.12r.)


Lista zatwierdzona Uchwałą nr 1694/IV/12 z dnia 03.01.2012
Wnioski znajdujące się na pozycji 1 oraz 3 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr III/8.1.1/C/11 po procedurze odwoławczej” uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie mogą zostać przyjęte do dofinansowania ponieważ nie uzyskały liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, na który wnioski zostały złożone, tj. Konkursu zamkniętego nr III/8.1.1/C/11.

Wnioski znajdujące się na pozycji 2 oraz od 4 do 10 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr III/8.1.1/C/11 po procedurze odwoławczej” nie mogą zostać przyjęte do dofinansowania z powodu uzyskania negatywnej oceny merytorycznej
 
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 1943/IV/12 z dnia 06.03.2012

Zestawienie członków KOP
03.07.2012r.
Projekty znajdujące się na pozycjach 1 i 2 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr III/8.1.1/C/11 po procedurze odwoławczej zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej oraz liczby punktów uprawniającej do dofinansowania w ramach konkursu, w trakcie którego wnioski były oceniane po raz pierwszy
maj 2012r.
(publ.01.06.12r.)


czerwiec 2012r.
(publ. 03.07.12r.)

Uchwała nr 2062/IV/12 z dnia 27.03.2012

Zestawienie członków KOP
07.08.2012r.
Do dofinansowania zostają przyjęte wnioski, które w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia odwołań uzyskały liczbę punktów uprawniającą do przyznania dofinansowania w ramach konkursu, w trakcie którego podlegały ocenie merytorycznej, tj. Konkursu zamkniętego nr III/8.1.1/C/11
maj 2012r.
(publ.01.06.12r.)


czerwiec 2012r.
(publ. 03.07.12r.)


lipiec 2012r.
(publ. 07.08.12r.)

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2061/IV/12 z dnia 27.03.2012
Do dofinansowania zostają przyjęte wnioski, które uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycji od 1 do 4 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr III/8.1.1/C/11 po procedurze odwoławczej
Konkurs otwarty nr I/8.1.1/E/11                            
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 697/IV/11 z dnia 24.05.2011r.

Zestawienie członków KOP
03.10.2011r.
Dostępna alokacja w kwocie 5 000 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1-4, 6-8 oraz 12 załączonej listy rankingowej na wnioskowaną kwotę 4 349 549,72 PLN
lipiec 2011r.
(publ. 01.08.11r)

sierpień 2011r. (publ.01.09.11r)


wrzesień 2011r. (publ.03.10.11r.)II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 698/IV/11 z dnia 24.05.2011r.
Zestawienie członków KOP
16.08.2011r.
Dostępna alokacja w kwocie 650 450,28 PLN, umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej na wnioskowaną kwotę 372 018,08 PLN.

sierpień 2011r.
(publ.16.08.11r)

Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 989/IV/11 z dnia 19.07.2011
Zestawienie członków KOP
01.12.2011r.
Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
listopad 2011r.
(publ. 01.12.11r)

I
Lista zatwierdzona Uchwałą 1137/IV/11 z dnia 23.08.2011
Wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy
 


Konkurs zamknięty nr II/8.1.1/A/11
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą 1246/IV/11 z dnia 20.09.2011
Zestawienie członków KOP
02.01.2012r.
Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty  nr II/8.1.1/A/11 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2011 rok wynosi 17 000 000,00 PLN (w tym wyodrębniona pula środków w wysokości 8 000 000,00 PLN na projekty skierowane wyłącznie do MMŚP i/lub ich pracowników), po akceptacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego została zwiększona o kwotę 17 400 000,00 PLN (w tym wyodrębniona pula środków w wysokości 9 800 000 PLN). Umożliwia to realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania i znajdujących się na pozycjach 1-20 (pula ogólna) oraz 1-20, 24-26, 28-29 (wyodrębniona pula środków).
październik 2011r.(publ.02.11.11r.)

listopad 2011r.
(publ. 01.12.11r)


grudzień 2011r.
(publ. 02.01.12r.)

marzec 2012r.
(publ. 02.04.12r.)

 Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą 1453/IV/11 z dnia 15.11.2011
Projekty znajdujące się na liście rankingowej dla ogólnej puli środków uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie mogą zostać przyjęte do dofinansowania, ponieważ nie uzyskały liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach  Konkursu zamkniętego nr II/8.1.1/A/11.

Projekty znajdujące się na liście rankingowej dla wyodrębnionej puli środków dla MŚP nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
 
Uchwała nr 1783/IV/12 z dnia 31.01.2012 w sprawie zmiany uchwały nr 1453/IV/11 z dnia 15.11.2011

Zestawienie członków KOP
01.06.2012r.
W związku z obniżeniem progu punktowego, projekt znajdujący się na pozycji 1 (ogólna pula środków) „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/8.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej”, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 15 listopada 2011 r., zostaje przyjęty do dofinansowania z uwagi na uzyskanie pozytywnej oceny merytorycznej oraz liczby punktów uprawniającej do dofinansowania w ramach konkursu, w trakcie którego wniosek był oceniany po raz pierwszy.
maj 2012r.
(publ.01.06.12r.)


Lista zatwierdzona Uchwałą 1625/IV/11 z dnia 20.12.2011
Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej na pozycjach 1 i 3 nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej. Projekt znajdujący się na pozycji 2 nie został przyjęty do dofinansowania z powodu nie uzyskania liczby punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego
 
Lista zatwierdzona Uchwałą 1693/IV/12 z dnia 03.01.2012

Zestawienie członków KOP
03.07.2012r.
Do dofinansowania zostają przyjęte wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycji od 1 do 9 „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/8.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej” w ramach ogólnej puli środków
(publ.01.03.12r.)

marzec 2012r.
(publ. 02.04.12r.)

czerwiec 2012r.
(publ. 03.07.12r.)
Lista zatwierdzona Uchwałą 1782/IV/12 z dnia 31.01.2012

Zestawienie członków KOP
02.05.2012r.
Projekty znajdujące się na pozycjach 1 (ogólna pula środków) oraz 1 (wyodrębniona pula środków na projekty skierowane wyłącznie do MMŚP i/lub ich pracowników) „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/8.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej” zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej oraz liczby punktów uprawniającej do dofinansowania w ramach konkursu, w trakcie którego wnioski były oceniane po raz pierwszy
marzec 2012r.
(publ. 02.04.12r.)


kwiecień 2012r.
(publ. 02.05.12r.)

Lista zatwierdzona Uchwałą 1870/IV/12 z dnia 21.02.2012

Zestawienie członków KOP
03.07.2012r.
Do dofinansowania zostaje przyjęty wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i znajduje się na pozycji 1 Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/8.1.1/A/11 po procedurze odwoławczej w ramach ogólnej puli środków
czerwiec 2012r.
(publ. 03.07.12r.)                                Konkurs zamknięty nr I/VIII/INN/11                        
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte umowy
Lista zatwierdzona
Uchwałą 1626/IV/11
z dnia 20.12.2011

Zestawienie członków KOP
02.05.2012r.
Do dofinansowania został przyjęty projekt znajdujący się na pozycji 1 listy rankingowej
(publ. 02.05.12r.)Konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/11
Runda
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacjaZawarte
umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 884/IV/11 z dnia 28.06.2011r.
Zestawienie członków KOP
01.12.2011r.
Dostępna alokacja w kwocie 2 000 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1- 4 załączonej listy rankingowej na wnioskowaną kwotę 2 069 710,41 PLN.sierpień 2011r. (publ.01.09.11r)

wrzesień 2011r. (publ.03.10.11r.)

listopad 2011r.
(publ. 01.12.11r)

II
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 885/IV/11 z dnia 28.06.2011r.Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej. 
Procedura odwoławcza
I
 Lista zatwierdzona Uchwałą 1168/IV/11
z dnia 30.08.2011r.
Zestawienie członków KOP
01.12.2011r.
Wniosek znajdujący się na załączonej liście rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy.listopad 2011r.
(publ. 01.12.11r)

Lista zatwierdzona Uchwałą 1183/IV/11
z dnia 06.09.2011r.
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został rekomendowany do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
 
z dnia 20.09.2011r.
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
 
Konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/11
Runda
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte
umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 1138/IV/11 z dnia 23.08.2011
Zestawienie członków KOP
01.12.2011r.
Dostępna alokacja w kwocie 1 400 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 i 2 załączonej listy rankingowej na wnioskowaną kwotę 856 338,40 PLN
październik 2011r.(publ.02.11.11r.)

listopad 2011r.
(publ. 01.12.11r)
II
Lista zatwierdzona Uchwałą 1139/IV/11 z dnia 23.08.2011

Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został rekomendowany do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
 
Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 1331/IV/11 z dnia 11.10.2011
Wniosek znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
 
Lista zatwierdzona Uchwałą 1417/IV/11 z dnia 08.11.2011
Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały  rekomendowane do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad