POKL - Listy rankingowe Priorytet VII rok 2012

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Konkursy 2012 ● Listy rankingowe i listy podpisanych umów 2012 Listy rankingowe Priorytet VII rok 2012

Listy rankingowe Priorytet VII rok 2012

Drukuj
Email
estawienie cz
Konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacjaZawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2306/IV/12 z dnia 22.05.2012r.

Zestawienie członków KOP
20.09.2012r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycjach od 1 do 13
Lipiec 2012r. (publ.01.08.12r.)
Sierpień 2012r.
(publ. 04.09.12r.)
Wrzesień 2012r.
(publ. 20.09.12r.)
styczeń 2013 (publ.31.01.13r.)
luty 2013
(publ.01.03.13r.)

Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2628/IV/12 z dnia 17.07.2012r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12 po procedurze odwoławczej, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną ale nie uzyskał liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr I.7.2.1/A/12.
 

Lista zatwierdzona  Uchwałą 2695/IV/12 z dnia 31.07.2012r.

Zestawienie członków KOP
24.10.2012r.

Do dofinansowania został przyjęty projekt znajdujący się na pozycji 1 listy rankingowej.
Wrzesień 2012r.
(publ. 24.10.12r.)

Lista zatwierdzona  Uchwałą 2966/IV/12 z dnia 02.10.2012r.

Zestawienie członków KOP
17.12.2012r.
Do dofinansowania został przyjęty projekt znajdujący się na pozycji 1 listy rankingowej.
Grudzień 2012r.
(publ. 17.12.12r.)
marzec 2013
(publ.29.03.13r.)

kwiecień 2013
(publ.17.04.13r.)

Lista zatwierdzona Uchwałą 3034/IV/12 z dnia 16.10.2012r.

Zestawienie członków KOP
29.03.2013r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12 po procedurze odwoławczej, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie uzyskał liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr I.7.2.1/A/12.
marzec 2013
(publ.29.03.13r.)Konkurs zamknięty nr II/7.2.1/B/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3337/IV/12 z dnia 18.12.2012r.

Zestawienie członków KOP
17.04.2013r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdującego się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.
kwiecień 2013
(publ.17.04.13r.)
Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3658/IV/13 z dnia 05.03.2013r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12 po procedurze odwoławczej”, z powodu nieuzyskania wymaganego minimum 60% w punktach składowych oraz minimum 60 punktów.
 
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3659/IV/13 z dnia 05.03.2013r.

Zestawienie członków KOP 30.04.2013r.
Projekt pozytywny znajdujący się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.2/A/12 po procedurze odwoławczej został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania.

Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr II/7.2.1/B/12 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2012 wynosi 25 000 000,00 PLN (w tym minimum  11% stanowi wkład własny jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego), tym samym kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi nie więcej niż: 22 250 000,00 PLN. Planowana alokacja została podzielona na 82 odrębne pule, uwzględniając m.in. nieaktywność danej gminy w projekcie systemowym w ramach Podziałania 7.1.1 PO KL.
Wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej wynosi 607 601,90 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie 536 901,90 PLN.
kwiecień 2013
(publ.30.04.13r.)

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4704/IV/13 z dnia 10.09.2013r.

Zestawienie członków KOP 24.12.2013r.

grudzień 2013
(publ.24.12.13r.)
Konkurs zamknięty nr I/7.2.2/A/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacjaZawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2424/IV/12 z dnia 12.06.2012r.

Zestawienie członków KOP
18.10.2012r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.2/A/12”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycji  1 dla każdego subregionu.
Wrzesień 2012r.
(publ. 03.10.12r.)


październik 2012r.
(publ. 18.10.12r.)

Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3107/IV/12 z dnia 30.10.2012r.
Projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.2/A/12 po procedurze odwoławczej nie zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania.
 Konkurs zamknięty nr II/7.2.2/C/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacjaZawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2425/IV/12 z dnia 12.06.2012r.

Zestawienie członków KOP
13.09.2012r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.2.2/C/12”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycjach od 1 do 3.
Wrzesień 2012r. (publ. 13.09.12r)Konkurs zamknięty nr I/7.4/A/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2629/IV/12 z dnia 17.07.2012r.

Zestawienie członków KOP
20.11.2012r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/12, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycjach od 1 do 5.
Wrzesień 2012r.
(publ. 03.10.12r.)
Październik 2012r. (publ. 29.10.12r.
Listopad 2012r.(publ. 20.11.12r.)
grudzień 2012 (publ.03.01.13r.)

luty 2013
(publ.01.03.13r.)
Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3067/IV/12 z dnia 23.10.2012r.

Zestawienie członków KOP
29.03.2013r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie zatwierdza do dofinansowania projektu znajdującego się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/12 po procedurze odwoławczej, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie uzyskał liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/12.
marzec 2013
(publ.29.03.13r.)

Konkurs zamknięty nr II/7.4/PN/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3167/IV/12 z dnia 13.11.2012r.

Zestawienie członków KOP
29.03.2013r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/7.4/PN/12 na projekty z komponentem ponadnarodowym, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycjach od 1 do 2.
marzec 2013
(publ.29.03.13r.)

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad