POKL - Listy rankingowe Priorytet IX rok 2012

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Konkursy 2012 ● Listy rankingowe i listy podpisanych umów 2012 Listy rankingowe Priorytet IX rok 2012
Drukuj
Email

Konkurs zamknięty nr I/9.6.1/A/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte
umowy
 Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3068/IV/12 z dnia 23.10.2012r.

Zestawienie członków KOP
(publikacja 05.02.2013)
Do dofinansowania zostały przyjęte projekty znajdujące się na pozycjach od 1 do 3 listy rankingowej.
grudzień 2012 (publ.02.01.13r.)

styczeń 2013 (publ.05.02.13r.)

sierpień 2013r.(publ.05.09.13r.)
Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3424/IV/13 z dnia 15.01.2013r.

Zestawienie członków KOP
(publikacja 05.09.2013)
Projekt znajdujący się na liście rankingowej nie został przyjęty do dofinansowania.sierpień 2013r.(publ.05.09.13r.)Konkurs zamknięty nr I/9.6.2/A/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 2910/IV/12 z dnia 24.09.2012r.

Zestawienie członków KOP
(publikacja 06.06.2013)
Projekty znajdujące się na pozycjach od 1 do 26 na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12 zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania.
Listopad 2012 (publ. 05.12.12r.)

grudzień 2012 (publ.02.01.13r.)

styczeń 2013 (publ.05.02.13r.)

luty 2013 (publ.01.03.13r.)

maj 2013r.(publ.06.06.13r.)
Procedura odwoławcza
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3127/IV/12 z dnia 06.11.2012r.
Projekty znajdujące się na liście rankingowej nie zostały przyjęte do dofinansowania.
 
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3517/IV/13 z dnia 05.02.2013r.

Zestawienie członków KOP
(publikacja 02.08.13r.)
Do dofinansowania zostały przyjęte projekty znajdujące się na pozycjach 1 - 3 listy rankingowej
kwiecień 2013 (publ.02.05.13r.)

maj 2013r.(publ.06.06.13r.)

lipiec 2013r
(publ.02.08.13r.)

Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3544/IV/13 z dnia 12.02.2013r.

Zestawienie członków KOP
(publikacja 28.06.2013r.)
Do dofinansowania został przyjęty projekt znajdujący się na pozycji 1 listy rankingowej
czerwiec 2013r.(publ.28.06.13r.)
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3617/IV/13 z dnia 26.02.2013r.

Zestawienie członków KOP
(publikacja 06.06.2013)
Do dofinansowania został przyjęty projekt znajdujący się na pozycji 1 listy rankingowej.
maj 2013r.(publ.06.06.13r.)Konkurs zamknięty nr I/9.6.3/A/12
Lista
rankingowa
Wykorzystana alokacja
Zawarte
umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3338/IV/12 z dnia 18.12.2012r.

Zestawienie członków KOP
(publikacja 06.06.2013)
Do dofinansowania zostają przyjęte wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycji 1 na liście dla projektów realizowanych na terenie powiatu górowskiego oraz na pozycji 1 na liście dla projektów realizowanych na terenie powiatu wrocławskiego Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.3/A/12.
luty 2013 (publ.01.03.13r.)

maj 2013r.(publ.06.06.13r.)

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad