POKL - Rozeznania rynku pomoc techniczna PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Pomoc techniczna PO KL ● Rozeznania rynku

Rozeznania rynku pomoc techniczna PO KL

Drukuj
Email
Kompleksowa usługa dotycząca wyposażenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w system archiwizacyjny na potrzeby przechowywania dokumentów związanych
z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(data publikacji 21.07.2015r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na kompleksową usługę obejmującą sporządzenie szczegółowego projektu na podstawie własnego pomiaru pomieszczeń archiwum, wykonanie, dostawę i montaż systemu archiwizacyjnego na potrzeby archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy komponentu regionalnego PO KL.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: bozena.latka@dwup.pl  do dnia 28 lipca 2015r.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wszelkich dodatkowych informacji udziela w zakresie kwestii:
1.    formalnych:
Bożena Łątka, Oddział ds. Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
tel.  71 39-74-302, fax. 71 39-74-202, e-mail: bozena.latka@dwup.pl
2.    merytorycznych:
Izabela Żuchowska, Wydział Administracyjny
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
tel.  71 39-74-281, fax. 71 39-74-202, e-mail: izabela.zuchowska@dwup.pl 
Małgorzata Ptasińska, Wydział Administracyjny
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
tel.  71 39-74-204, fax. 71 39-74-202, e-mail: malgorzata.ptasinska@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plik
Usługa obejmująca produkcję i emisję audycji oraz spotów radiowych
na antenie stacji radiowej nadającej na terenie całego województwa dolnośląskiego,
na potrzeby Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
(data publikacji: 20.03.2015r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi obejmującej :
• wyprodukowanie minimum 3, maksymalnie 6 audycji radiowych poświęconych efektom wdrażania POKL na Dolnym Śląsku oraz rezultatom oferowanego wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w tym zaprezentowanie dobrych praktyk oraz 4-krotną emisję każdej audycji na antenie stacji radiowej nadającej na terenie całego województwa dolnośląskiego.
• oraz produkcję 3, maksymalnie 6 spotów reklamujących daną audycję wraz z 16-krotną emisją każdego spotu na antenie stacji radiowej nadającej na terenie całego województwa dolnośląskiego.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: sebastian.stasiak@dwup.pl  do dnia 25.03.2015r.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie - decyduje data wpływu oferty na serwer Zamawiającego.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych
w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Sebastian Stasiak, Oddział ds. Promocji i Informacji
w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 115, fax.: 71 39 74 200,,
e-mail: sebastian.stasiak@dwup.pl


Dokumentacja - pobierz plikUsługa polegająca na przygotowaniu, produkcji maksymalnie trzech 3-minutowych filmów informacyjno-promocyjnych promujących efekty wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w regionie oraz zakupie czasu antenowego na sześciokrotne wyemitowanie każdego filmu na antenie stacji telewizyjnej nadającej na terenie obejmującym minimum 85% obszaru województwa dolnośląskiego.

(data publikacji: 16.03.2015r.)


W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na przygotowaniu, produkcji maksymalnie trzech 3-minutowych filmów informacyjno-promocyjnych promujących efekty wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w regionie oraz zakupie czasu antenowego na sześciokrotne wyemitowanie każdego filmu na antenie stacji telewizyjnej nadającej na terenie obejmującym minimum 85% obszaru województwa dolnośląskiego.

Zamówienie obejmuje pełny pakiet usług w zakresie przygotowania i produkcji filmów, tj. opracowanie scenariusza, wykonanie zdjęć, montaż, przygotowanie oprawy graficznej, podkładu dźwiękowego, usługi lektora, w tym także przekazanie praw autorskich i pokrewnych do filmów na rzecz Zamawiającego oraz zakup czasu antenowego na sześciokrotne wyemitowanie każdego z wyprodukowanych filmów na antenie stacji telewizyjnej, przy czym wyklucza się internetowe stacje telewizyjne.
Oferty wraz z przykładowym projektem scenariusza 3-minutowego filmu promocyjnego należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: malgorzata.majka@dwup.pl  do dnia 23.03.2015r.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie - decyduje data wpływu oferty na serwer Zamawiającego.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych
w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Małgorzata Majka-Ciepły
Oddział ds. Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 114, fax.: 71 39 74 200,
e-mail: malgorzata.majka@dwup.pl


Dokumentacja -pobierz plikKompleksowa usługa obejmująca publikowanie artykułów prasowych,
prowadzenie działań reklamowych w Internecie oraz usługę copywriterską
na potrzeby Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
(data publikacji: 13.03.2015r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na świadczenie kompleksowej usługi obejmującej publikowanie artykułów prasowych, prowadzenie działań reklamowych w Internecie oraz usługi copywriterskiej na potrzeby Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: sebastian.stasiak@dwup.pl  do dnia 19.03.2015r.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie - decyduje data wpływu oferty na serwer Zamawiającego.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych
w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Sebastian Stasiak, Oddział ds. Promocji i Informacji
w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 115, fax.: 71 39 74 200,,
e-mail: sebastian.stasiak@dwup.pl


Dokumentacja -pobierz plik


Usługa polegająca na jednokrotnym zamieszczeniu na dwóch stronach wydawnictwa o charakterze informatora dolnośląskiego, artykułu informującego mieszkańców Dolnego Śląska o działaniach realizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP), w tym m.in. o rezultatach oferowanego wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dostarczenie minimum 10 egzemplarzy wydrukowanego Informatora do wrocławskiej Filii  Zamawiającego.
 (data publikacji: 04.03.2015r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na  jednokrotnym zamieszczeniu na dwóch stronach wydawnictwa o charakterze informatora dolnośląskiego, artykułu informującego mieszkańców Dolnego Śląska o działaniach realizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP), w tym m.in. o rezultatach oferowanego wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dostarczenie minimum 10 egzemplarzy wydrukowanego Informatora do wrocławskiej Filii  Zamawiającego.
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: edyta.saldacz@dwup.pl  do dnia 10.03.2015r.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie - decyduje data wpływu oferty na serwer Zamawiającego.

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6.Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Edyta Indulska-Sałdacz, Oddział ds. Promocji i Informacji
w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 115, fax.: 71 39 74 200,
e-mail: edyta.saldacz@dwup.pl


Dokumentacja - pobierz plik
Usługa druku publikacji pt. „Jak EFS zmienił moje życie” posiadającej nr ISBN oraz tłoczenia płyt CD z treścią publikacji wraz z produkcją opakowań  i dostawa  do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez DWUP w ramach PO KL, w tym:

- Część A: druk publikacji „Jak EFS zmienił moje życie” posiadającej nr ISBN, przekazanej przez Zamawiającego w pliku .PDF,
- Część B: tłoczenie płyty CD z treścią publikacji oraz produkcją opakowania, w tym przygotowanie projektu graficznego nadruków na płyty CD i ich opakowań, spójnego z okładką publikacji w wersji papierowej,
 (data publikacji: 28.11.2014r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na druku publikacji pt. „Jak EFS zmienił moje życie” posiadającej nr ISBN oraz tłoczenia płyt CD z treścią publikacji
oraz  produkcja opakowań  i dostawa  do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: malgorzata.majka@dwup.pl do dnia 1 grudnia 2014 r.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie - decyduje data wpływu oferty na serwer Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Małgorzata Majka-Ciepły, Oddział ds. Promocji i Informacji
w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 110 lub 111, fax.: 71 39 74 200,
e-mail: malgorzata.majka@dwup.pl


Dokumentacja - pobierz plik
Usługa fotograficzna polegająca na wykonaniu 200 zdjęć tematycznych w określonych przez Zamawiającego tematach związanych z wdrażaniem PO KL, planowanych do realizacji na terenie Dolnego Śląska w grudniu 2014r.

 (data publikacji: 20.11.2014r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu 200 zdjęć tematycznych w określonych przez Zamawiającego tematach związanych z wdrażaniem PO KL, planowanych do realizacji na terenie Dolnego Śląska w grudniu 2014r.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: malgorzata.majka@dwup.pl do dnia 24 listopada 2014 r.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie - decyduje data wpływu oferty na serwer Zamawiającego.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Małgorzata Majka-Ciepły, Oddział ds. Promocji i Informacji
w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 110 lub 111, fax.: 71 39 74 200,
e-mail: malgorzata.majka@dwup.pl


Dokumentacja - pobierz plik
Usługa polegająca na zorganizowaniu wystawy promującej efekty realizacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku
w 4 galeriach/centrach handlowych na terenie Dolnego Śląska
w terminie do 16 grudnia 2014r.

(data publikacji 18.11.2014r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na zorganizowaniu wystawy promującej efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku w 4 galeriach/centrach handlowych na terenie Dolnego Śląska w terminie do 16 grudnia 2014r.

Dokumentacja - pobierz plik

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy)
na adres: sebastian.stasiak@dwup.pl do dnia 24 listopada 2014r. do godz. 10:00

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie - decyduje data wpływu oferty na serwer Zamawiającego.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy
o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Sebastian Stasiak
Oddział ds. Promocji i Informacji
w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 113,
fax.: 71 39 74 200,
e-mail: sebastian.stasiak@dwup.pl
 


Zakup i dostawa podłogowych składanych stojaków na ulotki (podłogowy składany stojak na ulotki o formacie A4 – 2 szt.; podłogowy składany stojak na ulotki o formacie A5 – 2 szt.) na potrzeby działań promocyjno-informacyjnych organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 (data publikacji: 30.10.2014r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę podłogowych składanych stojaków na ulotki (podłogowy składany stojak na ulotki o formacie A4 – 2 szt.; podłogowy składany stojak na ulotki o formacie A5 – 2 szt.) na potrzeby działań promocyjno-informacyjnych organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: edyta.saldacz@dwup.pl  do dnia 05 listopada 2014 r. do godziny 10.00.

Dokumentacja - pobierz plik

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie - decyduje data wpływu oferty na serwer Zamawiającego.

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6.Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Edyta Indulska-Sałdacz, Oddział ds. Promocji i Informacji
w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 115, fax.: 71 39 74 200,
e-mail: edyta.saldacz@dwup.pl


Kompleksowa usługa polegająca na zapewnieniu pełnej obsługi konferansjerskiej podczas konferencji podsumowującej wdrażanie PO KL na Dolnym Śląsku, organizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dn. 06 listopada 2014r. we Wrocławiu.
(data publikacji: 21.10.2014r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na kompleksową usługę polegającą na zapewnieniu pełnej obsługi konferansjerskiej podczas trwania konferencji podsumowującej wdrażanie PO KL na Dolnym Śląsku, organizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w dn. 06 listopada 2014r. we Wrocławiu.


Dokumentacja - pobierz plik

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: malgorzata.majka@dwup.pl do dnia 24 października 2014 r.  do godz. 9.00

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie - decyduje data wpływu oferty na serwer Zamawiającego.

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6.Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 


Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Małgorzata Majka-Ciepły, Oddział ds. Promocji i Informacji

w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 110 lub 111, fax.: 71 39 74 200,
e-mail: 
malgorzata.majka@dwup.pl 

  a

a

Usługa dotycząca zakupu i dostawy nagród rzeczowych (tablet – 1szt.; dysk zewnętrzny 1 TB – 1szt.; aparat fotograficzny – 1 szt.; statyw do aparatu fotograficznego – 1 szt.; zegarek sportowy na rękę – 1szt.; plecak turystyczny – 1szt.) na potrzeby planowanych konkursów, organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO KL z podziałem na części.
(data publikacji 20.10.2014r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę dotyczącą zakupu
i dostawy nagród rzeczowych ( tablet – 1szt.; dysk zewnętrzny – 1szt., aparat fotograficzny – 1szt.; statyw do aparatu fotograficznego – 1szt.; zegarek sportowy na rękę – 1szt.; plecak turystyczny – 1 szt.) na potrzeby konkursów organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z podziałem na części.

Dokumentacja - pobierz plik

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres: sebastian.stasiak@dwup.pl do dnia 27 października 2014r.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie - decyduje data wpływu oferty na serwer Zamawiającego.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy
o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Sebastian Stasiak
Oddział ds. Promocji i Informacji
w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 113,
fax.: 71 39 74 200,
e-mail: sebastian.stasiak@dwup.pl
Usługa polegająca na zorganizowaniu wystawy dotyczącej efektów wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez DWUP na Dolnym Śląsku podczas trwania konferencji organizowanej na terenie hotelu/obiektu we Wrocławiu w dniu 6 listopada 2014 r.
(data publikacji 8.10.2014r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu wystawy dotyczącej efektów wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez DWUP na Dolnym Śląsku podczas trwania konferencji organizowanej na terenie hotelu/obiektu we Wrocławiu w dniu 6 listopada 2014 r. 

Dokumentacja - pobierz plik
 
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: bartosz.paczesny@dwup.pl do dnia 17 października 2014 r. 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie - decyduje data wpływu oferty na serwer Zamawiającego.

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6.Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Bartosz Pacześny, Oddział ds. Promocji i Informacji
w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 110 lub 111, fax.: 71 39 74 200,
e-mail: bartosz.paczesny@dwup.plUsługa zaprojektowania, wyprodukowania i dostawy do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu materiałów poligraficznych, tj. czterech rodzajów kalendarzy na 2015 rok, wykorzystywanych na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych, prowadzonych przez DWUP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
(data publikacji 03.09.2014r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę zaprojektowania, wyprodukowania i dostawy do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu materiałów poligraficznych, tj. czterech rodzajów kalendarzy na 2015 rok:

1) kalendarz ścienny składany trójdzielny – 300 szt.;
2) kalendarz książkowy – 200 szt.;
3) kalendarz plakatowy – 200 szt.;
4) kalendarz listkowy – 5000 szt.

wykorzystywanych na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych, prowadzonych przez DWUP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Dokumentacja - pobierz plik

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: bartosz.paczesny@dwup.pl do dnia 15 września 2014 r. 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie - decyduje data wpływu oferty na serwer Zamawiającego.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Bartosz Pacześny, Oddział ds. Promocji i Informacji
w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
tel.: 71 39 74 110 lub 111, fax.: 71 39 74 200,
BEZPŁATNIE 0-800-300-376
e-mail: bartosz.paczesny@dwup.pl
OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
(data publikacji: 21.08.2014r.)

Ogłoszenie dotyczy: Usługi zorganizowania i przeprowadzenia czterech imprez (eventów) promocyjno-artystycznych w wybranych miastach na terenie Dolnego Śląska
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prowadzonych na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w okresie wrzesień– listopad 2014r.
(data publikacji: 14.08.2014r.)

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY:

1.    Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: pkt.  3.3
•    W Formularzu ofertowym  jest: Jednostkowa cena zapewnienia sprzętu nagłaśniającego oraz jego stałej obsługi technicznej wraz z całym niezbędnym osprzętowaniem w trakcie trwania 1 eventu;
•    W Formularzu ofertowym powinno  być: Jednostkowa cena zapewnienia sprzętu nagłaśniającego oraz jego stałej obsługi technicznej wraz
z całym niezbędnym osprzętowaniem w trakcie trwania 1 eventu:
Cena netto: …………………… (słownie:………………………………)

Cena brutto: ……………… (słownie: …………………………………)
w tym VAT: ………………… (słownie: …………………………………)

Dokumentacja - pobierz plik

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy, skan wykazu zrealizowanych przez wykonawcę usług z podpisem i pieczątką wykonawcy oraz skan dokumentów potwierdzających prawidłową realizację wszystkich usług wskazanych w załączniku nr 3 w postaci protokołów zdawczo-odbiorczych, referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez Zamawiającego w przedmiotowym zakresie); na adres:  sebastian.stasiak@dwup.pl do dnia 25 sierpnia 2014r. do godz. 14:00
– decyduje data wpływu oferty na serwer pocztowy zamawiającego.


Usługa zorganizowania i przeprowadzenia czterech imprez (eventów) promocyjno-artystycznych w wybranych miastach na terenie Dolnego Śląska
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
prowadzonych na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w okresie wrzesień– listopad 2014r.

(data publikacji 14.08.2014r.)


W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę zorganizowania i przeprowadzenia czterech imprez (eventów) promocyjno-artystycznych
w wybranych miastach na terenie Dolnego Śląska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prowadzonych na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w okresie wrzesień– listopad 2014r.


Dokumentacja - WERSJA NIEAKTUALNA (
OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY )

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy, skan wykazu zrealizowanych przez wykonawcę usług z podpisem i pieczątką wykonawcy oraz skan dokumentów potwierdzających prawidłową realizację wszystkich usług wskazanych w załączniku nr 3 w postaci protokołów zdawczo-odbiorczych, referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez Zamawiającego w przedmiotowym zakresie);

na adres: sebastian.stasiak@dwup.pl do dnia 22 sierpnia 2014r. do godz. 12:00 – decyduje data wpływu oferty na serwer pocztowy zamawiającego.

 

Oferty złożone po wskazanym terminie i/lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.


1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie
 
do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Sebastian Stasiak, Oddział ds. Promocji i Informacji 
w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
tel.: 71 39 74 113 - fax.: 71 39 74 200,
BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097,
 
e-mail:
 sebastian.stasiak@dwup.pl


Usługa zaprojektowania, wyprodukowania wraz z naniesieniem grafiki i dostawy gadżetów promocyjnych do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

(data publikacji 28.07.2014r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę zaprojektowania, wyprodukowania wraz z naniesieniem grafiki i dostawy gadżetów promocyjnych do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu tj.: długopis – 1000szt.; notatnik – 1000szt.; pendrive – 250 szt., wykorzystywanych na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Dokumentacja - pobierz plik

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres: maciej.klosek@dwup.pl do dnia 05 sierpnia 2014r. - decyduje data wpływu oferty na serwer pocztowy zamawiającego.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie
do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Maciej Kłósek, Oddział ds. Promocji i Informacji
w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
tel.: 71 39 74 114 - fax.: 71 39 74 200,
BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097,
e-mail: maciej.klosek@dwup.pl  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SOPZ
(data publikacji 18.07.2014r.)

Ogłoszenie dotyczy: Rozeznania rynku na usługę wydawniczą, obejmująca przygotowanie projektu, opracowanie graficzne, skład i łamanie tekstu, korektę językową, przygotowanie wersji elektronicznej, druk, oraz dostawę do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu 55000 ulotek promocyjno-informacyjnych, poświęconych tematyce Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku (data publikacji: 17.07.2014r.)

Dokumentacja - pobierz plik
ZMIANY W SOPZ:

1. Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6
W SOPZ  jest: Druk ulotki informacyjno-promocyjnej wybranym przez Zamawiającego: 25 000 lub 35 000 lub 45 000 lub 55 000;
W SOPZ powinno być: Druk ulotki w nakładzie 55 000 szt.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: V.1.
W SOPZ  jest: Nakład w wariantach 25 000/35 000/45 000/ 55 000 szt. – Zamawiający dokona ostatecznego wyboru wariantu ilościowego;
W SOPZ powinno być: Nakład: 55 000 szt.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: VIII.3
W SOPZ  jest: Wykonawca winien posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji usług, w zakresie równym co najmniej opisowi przedmiotu zamówienia, tj. polegającym na przygotowaniu projektu, opracowaniu graficznym, składzie i łamaniu tekstu, korekcie językowej, przygotowaniu w wersji elektronicznej i druku ulotek o charakterze informacyjno-promocyjnym, przy czym nakład ulotek wynosił minimum 10 000 egzemplarzy. Wykonawca załączy wykaz minimum 3 usług polegających na produkcji ulotek o charakterze informacyjno-promocyjnym, wykonanych w ciągu ostatnich 2 lat od daty złożenia oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego) oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (protokoły odbioru/referencje usług wymienionych w załączniku nr 2).
W SOPZ powinno być: Wykonawca winien posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji usług, w zakresie równym co najmniej opisowi przedmiotu zamówienia, tj. polegającym na przygotowaniu projektu, opracowaniu graficznym, składzie i łamaniu tekstu, korekcie językowej, przygotowaniu w wersji elektronicznej i druku ulotek o charakterze informacyjno-promocyjnym, przy czym nakład ulotek wynosił minimum 10 000 egzemplarzy (tym samym zrezygnowano z załącznika nr 2 do formularza ofertowego)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: dodano pkt. XI Kryterium oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął kryterium „Cena-100%”. Najlepszą ofertą w rozumieniu powyższego kryterium będzie oferta o najniższej cenie. 

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: bartosz.paczesny@dwup.pl do dnia 29 lipca 2014 r. (decyduje data wpływu oferty na serwer Zamawiającego)Usługa wydawnicza, obejmująca przygotowanie projektu, opracowanie graficzne, skład i łamanie tekstu, korektę językową, przygotowanie wersji elektronicznej, druk, oraz dostawę do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu 55000 ulotek promocyjno-informacyjnych, poświęconych tematyce Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku. 

(data publikacji 17.07.2014r.)

ZMIANA TREŚCI SOPZ (OGŁOSZENIE O ZMIANIE SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SOPZ Z DNIA 18.07.2014 r.)


W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę wydawniczą, obejmującą przygotowanie projektu, opracowanie graficzne, skład i łamanie tekstu, korektę językową, przygotowanie wersji elektronicznej, druk, oraz dostawę do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu ulotki promocyjno-informacyjnej, poświęconej tematyce Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku.
 
Dokumentacja - WERSJA NIEAKTUALNA

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego wraz z załącznikiem nr 2 z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: bartosz.paczesny@dwup.pl do dnia 28 lipca 2014 r. 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie - decyduje data wpływu oferty na serwer Zamawiającego.

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6.Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Bartosz Pacześny, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 110 lub 111, fax.: 71 39 74 200,
e-mail: bartosz.paczesny@dwup.plKompleksowa usługa przygotowania i przeprowadzenia w 6 miastach na terenie Dolnego Śląska wystaw promujących efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

(data publikacji 02.07.2014 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na kompleksową usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 6 miastach na terenie Dolnego Śląska, wystaw promujących efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku w terminie 15 sierpnia – 31 października 2014 r.

Dokumentacja - pobierz plik

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: maciej.klosek@dwup.pl do dnia 10 lipca 2014 r. do godz. 10:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6.Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Maciej Kłósek, Oddział ds. Promocji i Informacji
w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
tel.: 71 39 74 114 - fax.: 71 39 74 200,
BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097,
e-mail: maciej.klosek@dwup.pl

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU W RAMACH  USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYPRODUKOWANIA WRAZ Z NANIESIENIEM GRAFIKI I DOSTAWY GADŻETÓW PROMOCYJNYCH DO FILII DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY WE WROCŁAWIU NA POTRZEBY DZIAŁAŃ INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

(data publikacji: 28.07.2014)

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w ramach procedury rozeznania rynku ogłoszonego w dniu 01.07.2014r. na usługę zaprojektowania, wyprodukowania wraz z naniesieniem grafiki i dostawy gadżetów promocyjnych do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, gdyż nie złożono żadnych ofert, które spełniają wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 


Usługa zaprojektowania, wyprodukowania wraz z naniesieniem grafiki i dostawy gadżetów promocyjnych do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- PROCEDURA UNIEWAŻNIONA


(data publikacji 01.07.2014r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę zaprojektowania, wyprodukowania wraz z naniesieniem grafiki i dostawy gadżetów promocyjnych do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu tj.: długopis – 1000szt.; notatnik – 1000szt.; pendrive – 250 szt., wykorzystywanych na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Dokumentacja - pobierz plik

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres: maciej.klosek@dwup.pl do dnia 9 lipca 2014r. do godz. 13:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się
z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie
do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Maciej Kłósek, Oddział ds. Promocji i Informacji
w Wydziale Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
tel.: 71 39 74 114 - fax.: 71 39 74 200,
BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097,
e-mail: maciej.klosek@dwup.pl Usługa monitoringu w zakresie przeprowadzenia ankiet i opracowania wniosków cząstkowych, dot. oceny wsparcia udzielonego dolnośląskim przedsiębiorstwom dzięki zastosowaniu modelu „operatorów wsparcia” w projektach PO KL, wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu pilotażowego nr II/8.1.1/B/12, na potrzeby planowania działań w obszarze adaptacyjności w perspektywie finansowej EFS 2014 -2020, z podziałem na części


(data publikacji 25.06.2014r.)
 
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę monitoringu w zakresie przeprowadzenia ankiet i opracowania wniosków cząstkowych, dot. oceny wsparcia udzielonego dolnośląskim przedsiębiorstwom dzięki zastosowaniu modelu „operatorów wsparcia” w projektach PO KL, wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu pilotażowego nr II/8.1.1/B/12, na potrzeby planowania działań w obszarze adaptacyjności w perspektywie finansowej EFS 2014 -2020, z podziałem na dwie części:

• realizowanej przez Lidera zespołu badawczego (załącznik nr 1A – SOPZ; załącznik nr 2A – Formularz ofertowy) - dotyczy części A zamówienia;
• realizowanej przez Członka zespołu badawczego (załącznik nr 1B – SOPZ; załącznik nr 2B – Formularz ofertowy) dotyczy części B zamówienia.

Oferty dla części A i części B zamówienia należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: bozena.latka@dwup.pl do dnia 02.07.2014r.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny w szczególności w sytuacji gdy nie zostanie wybrany Wykonawca na jedną z części zamówienia tj. A lub B.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela w zakresie kwestii:

1. formalnych:
Bożena Łątka, Oddział ds. Pomocy Technicznej

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
  tel. 71 39-74-300, fax. 71 39-74-202, e-mail: bozena.latka@dwup.pl

2. merytorycznych:
Marzena Nec, Wydział Programowania i Zarządzania

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
tel. 71 39-74-336, fax. 71 39-74-200, e-mail: marzena.nec@dwup.pl
Alina Zaręba, Wydział Adaptacyjności
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
tel. 71 39-74-166, fax. 71 39-74-200, e-mail: alina.zareba@dwup.pl  

Dokumentacja - pobierz plik


Usługa wydawnicza, obejmująca przygotowanie projektu, opracowanie graficzne, redakcyjne, skład i łamanie tekstu, korektę językową, przygotowanie w wersji elektronicznej (plik .PDF zapisany na nośniku CD/DVD) i do druku, druk oraz dostawę do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu 1000szt. publikacji dotyczącej tematyki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego. 
(data publikacji 08.05.2014r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na kompleksową usługę wydawniczą, obejmującą przygotowanie projektu, opracowanie graficzne, redakcyjne, skład i łamanie tekstu, korektę językową, przygotowanie w wersji elektronicznej publikacji (plik .PDF zapisany na nośniku CD/DVD) i do druku, druk oraz dostawę do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu 1000 szt. publikacji dotyczącej tematyki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: bartosz.paczesny@dwup.pl do dnia 23 maja 2014r.  do godz. 10:00

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6.Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Bartosz Pacześny, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 110 lub 111, fax.: 71 39 74 200,
e-mail: bartosz.paczesny@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plik


Usługa polegająca na jednokrotnym zamieszczeniu na dwóch stronach wydawnictwa o charakterze informatora dolnośląskiego, artykułu promującego Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucję Wdrażającą komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dostarczenie minimum 10 egzemplarzy wydrukowanego Informatora do wrocławskiej Filii  Zamawiającego.

(data publikacji 03.03.2014r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na jednokrotnym zamieszczeniu na dwóch stronach wydawnictwa o charakterze informatora dolnośląskiego, artykułu promującego Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucję Wdrażającą komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dostarczenie minimum 10 egzemplarzy wydrukowanego Informatora do wrocławskiej Filii  Zamawiającego.
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: pawel.cychowski@dwup.pl do dnia 10 marca 2014 r. do godziny 10:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Paweł Cychowski, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 115 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax.: 71 39 74 200,
e-mail: pawel.cychowski@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plikUsługa obejmująca wykupienie czasu antenowego na trzykrotne wyemitowanie każdego z czterech filmów informacyjno-promocyjnych, dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na antenie stacji telewizyjnej nadającej na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na części.

(data publikacji 18.02.2014r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę dotyczącą wykupienia czasu antenowego na trzykrotną emisję każdego z czterech filmów informacyjno-promocyjnych, dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na antenie stacji telewizyjnej nadającej na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na części.
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: sebastian.stasiak@dwup.pl do dnia 24 lutego 2014r. do godziny 11:00.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Sebastian Stasiak, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 113 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax.: 71 39 74 200,
e-mail: sebastian.stasiak@dwup.pl


Dokumentacja - pobierz plikUsługa produkcji i emisji audycji poświęconych realizacji PO KL na Dolnym Śląsku oraz spotu reklamującego audycje na antenie stacji radiowej, nadającej na terenie województwa dolnośląskiego.

(data publikacji 02.12.2013 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę, obejmującą wyprodukowanie 5 audycji poświęconych realizacji PO KL na Dolnym Śląsku, 4-krotną emisję każdej audycji, produkcję 1 spotu reklamującego audycję i jego 100-krotną emisję na antenie stacji radiowej nadającej na terenie województwa dolnośląskiego.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: pawel.cychowski@dwup.pl do dnia 9 grudnia 2013 r. do godziny 10:00.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
 
1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6.Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Paweł Cychowski, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 115 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax: 71 39 74 200,
e-mail: pawel.cychowski@dwup.pl


Dokumentacja - pobierz plik

a


a

Usługa przygotowania i produkcji 10-minutowego filmu informacyjno-promocyjnego,
na temat efektów wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w regionie przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

(data publikacji 28.11.2013r.)

 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na przygotowaniu
i produkcji 10-minutowego filmu informacyjno-promocyjnego, na temat efektów wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w regionie przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Zamówienie obejmuje pełny pakiet usług, tj. opracowanie scenariusza, wykonanie zdjęć, montaż, przygotowanie oprawy graficznej, podkładu dźwiękowego, usługi lektora, a także przekazanie majątkowych praw autorskich na rzecz Zamawiającego.


Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: bartosz.paczesny@dwup.pl  do dnia 9 grudnia 2013r. do godz. 14:00.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.

4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.

6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Bartosz Pacześny, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 110 lub 111, fax.: 71 39 74 200,
e-mail: bartosz.paczesny@dwup.pl 


Dokumentacja - pobierz plik

 
Usługa produkcji i emisji spotu reklamującego konferencję organizowaną przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na antenie stacji radiowej, nadającej na terenie województwa dolnośląskiego.
(data publikacji 20.11.2013 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę, obejmującą wyprodukowanie jednego 30-sekundowego spotu reklamującego konferencję organizowaną w grudniu we Wrocławiu przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i zakupienie czasu antenowego na 70-krotne wyemitowanie go na antenie stacji radiowej, nadającej na terenie województwa dolnośląskiego.
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: pawel.cychowski@dwup.pl do dnia 27 listopada 2013 r. do godziny 10:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
 
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Paweł Cychowski, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 115 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax: 71 39 74 200,
e-mail: pawel.cychowski@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plikKompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu wystawy dotyczącej projektów PO KL realizowanych na Dolnym Śląsku w 4 galeriach handlowych na terenie Dolnego Śląska w terminie 02-20 grudnia 2013 r.
(data publikacji 19.11.2013 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu wystawy dotyczącej projektów PO KL realizowanych na Dolnym Śląsku w 4 galeriach handlowych na terenie Dolnego Śląska w terminie 02-20 grudnia 2013 r.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: bartosz.paczesny@dwup.pl do dnia 26 listopada 2013r. do godz. 10:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6.Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Bartosz Pacześny, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 110 lub 111, fax.: 71 39 74 200,
e-mail: bartosz.paczesny@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plikKompleksowa usługa wyprodukowania i dostawy do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu 500 egzemplarzy audiobooków dwóch publikacji, wykorzystywanych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez DWUP w ramach PO KL.
(data publikacji 15.11.2013r.)


W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na kompleksową usługę dotyczącą wyprodukowania i dostawy do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu 500 egzemplarzy audiobooków dwóch publikacji w języku polskim tj.:
- „Potrzeby Dolnoślązaków – Naszymi Priorytetami PO KL”- 250 sztuk,
- „Mistrzowskie Projekty na Mistrzostwa Europy” – 250 sztuk,
wykorzystywanych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez DWUP w ramach PO KL.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: bartosz.paczesny@dwup.pl  do dnia 25 listopada 2013r. do godz. 10:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Bartosz Pacześny, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 110 lub 111, fax.: 71 39 74 200,
e-mail: bartosz.paczesny@dwup.pl


Dokumentacja - pobierz plikUsługa dotycząca zakupu i dostawy nagród rzeczowych (aparat fotograficzny – 5szt.; tablet – 5szt.; plecak turystyczny – 3szt.; torba skórzana na ramię – 1szt.; zegarek sportowy na rękę – 1szt.) na potrzeby planowanych konkursów, organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO KL z podziałem na części.
(data publikacji 24.10.2013r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę dotyczącą zakupu
i dostawy nagród rzeczowych (aparat fotograficzny – 5szt.; tablet – 5szt.; plecak turystyczny – 3szt.; torba skórzana na ramię – 1szt.; zegarek sportowy na rękę – 1szt.) na potrzeby planowanych konkursów, organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z podziałem na części.Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres: sebastian.stasiak@dwup.pl 
do dnia 31 października 2013r. do godz. 13:00
.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Sebastian Stasiak, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 113 lub 115, fax.: 71 39 74 200,
e-mail: sebastian.stasiak@dwup.pl


Dokumentacja - pobierz plikKompleksowa usługa dotycząca wyposażenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w system archiwizacyjny na potrzeby przechowywania dokumentów związanych

z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

(data publikacji 11.10.2013r.)

 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na kompleksową usługę obejmująca sporządzenie szczegółowego projektu na podstawie własnego pomiaru powierzchni, produkcję, dostawę i montaż systemu archiwizacyjnego na potrzeby archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy komponentu regionalnego PO KL


Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: bozena.latka@dwup.pl do dnia 24 października 2013r.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.

4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.

6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela w zakresie kwestii:

1. formalnych:

Bożena Łątka, Wydział Pomocy Technicznej

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

tel. 71 39-74-300, fax. 71 39-74-202, e-mail: bozena.latka@dwup.pl

2. merytorycznych:

Izabela Żuchowska, Wydział Administracyjny

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

tel. 71 39-74-281, fax. 71 39-74-202, e-mail: izabela.zuchowska@dwup.pl  

Małgorzata Ptasińska, Wydział Administracyjny

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

tel. 71 39-74-204, fax. 71 39-74-202, e-mail: malgorzata.ptasinska@dwup.pl 

 

Dokumentacja - pobierz plik

Usługa zapewnienia kompleksowej usługi stylizacji kobiet i przeprowadzenia pokazu/prelekcji podczas trwania każdego z pięciu spotkań organizowanych przez DWUP w ramach PO KL na terenie Dolnego Śląska.
(data publikacji 11.09.2013r.)


W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na kompleksową usługę stylizacji kobiet obejmującą modelowanie i/lub strzyżenie włosów przez fryzjera, wykonanie odpowiedniego makijażu przez wizażystkę, a także zaproponowanie stylizacji, tj. wypożyczenie ubrań i ubranie uczestniczek prze stylistę, podczas trwania każdego z pięciu spotkań pt. „Moje życie zmieniło się dzięki EFS”, organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy na terenie Dolnego Śląska w terminie pomiędzy III dekadą września, a II dekadą grudnia 2013r. W ramach w/w usługi Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pokazu/prelekcji dla wszystkich uczestniczek każdego z pięciu spotkań wraz z omówieniem odpowiedniego doboru ubioru, fryzury
i makijażu dla wybranych typów urody.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres: sebastian.stasiak@dwup.pl  do dnia 18 września 2013r.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Sebastian Stasiak, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 113 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax.: 71 39 74 200,
e-mail: sebastian.stasiak@dwup.pl

 

Dokumentacja - pobierz plik

 Usługa przygotowania i produkcji trzech 13-minutowych filmów informacyjno-promocyjnych w ramach PO KL, poświęconych tematyce aktywizacji zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia.
(data publikacji 09.09.2013r.)


W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na przygotowaniu i produkcji trzech 13-minutowych filmów informacyjno-promocyjnych w ramach PO KL, poświęconych tematyce aktywizacji zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia. Zamówienie obejmuje pełny pakiet usług w zakresie przygotowania i produkcji filmu, tj. opracowanie scenariusza, wykonanie zdjęć, montaż, przygotowanie oprawy graficznej, podkładu dźwiękowego, usługi lektora w tym także przekazanie praw autorskich i pokrewnych do filmów na rzecz Zamawiającego.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres: sebastian.stasiak@dwup.pl do dnia 16 września 2013r.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Sebastian Stasiak, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 113 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax.: 71 39 74 200,
e-mail: sebastian.stasiak@dwup.pl

 

Dokumentacja - pobierz plik


Usługa produkcji i emisji spotu reklamującego IV edycję „Targów Projektów”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na antenie stacji telewizyjnej,
nadającej na terenie województwa dolnośląskiego.

(data publikacji 07.08.2013 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę, obejmującą wyprodukowanie jednego 30-sekundowego spotu reklamującego IV edycję „Targów Projektów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zakupienie czasu antenowego na 34-krotne wyemitowanie go na antenie stacji telewizyjnej, nadającej na terenie województwa dolnośląskiego.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres: sebastian.stasiak@dwup.pl do dnia 14 sierpnia 2013r. do godziny 12:00.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

 

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.false#45;-/pTitlew:LsdException Locked=
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.
Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.

6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Sebastian Stasiak, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 113 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax.: 71 39 74 200,
e-mail:
sebastian.stasiak@dwup.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dokumentacja - pobierz plik

Usługa produkcji i emisji spotu reklamującego IV edycję „Targów Projektów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na antenie stacji radiowej, nadającej na terenie województwa dolnośląskiego 

(data publikacji 22.07.2013 r.)


W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę, obejmującą wyprodukowanie jednego 30-sekundowego spotu reklamującego IV edycję „Targów Projektów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zakupienie czasu antenowego na 70-krotne wyemitowanie go na antenie stacji radiowej, nadającej na terenie województwa dolnośląskiego.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres: sebastian.stasiak@dwup.pl do dnia 29 lipca 2013 r. do godziny 09:00.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.
Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.

6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Sebastian Stasiak, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 113 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax: 71 39 74 200,
e-mail:
sebastian.stasiak@dwup.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dokumentacja -
pobierz plik

Usługa wypożyczenia, montażu, oddania do eksploatacji i demontażu 4 namiotów wystawienniczych wraz z wymaganym wyposażeniem oraz dwustronnych tablic reklamowych wraz z zaprojektowaniem i wyprodukowaniem plansz reklamowych 
(data publikacji 18.07.2013 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę, obejmującą wypożyczenie, oddanie do eksploatacji, montaż i demontaż 4 namiotów wystawienniczych wraz z wymaganym wyposażeniem oraz 30 szt. dwustronnych tablic reklamowych wraz z zaprojektowaniem nadruku i wyprodukowaniem 60 szt. plansz reklamowych, a także zapewnienie obsługi technicznej w/w sprzętu i usługi uprzątnięcia terenu po zakończeniu IV edycji „Targów Projektów” organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w terminie 06-08.09.2013 r. we Wrocławiu. W ramach niniejszej usługi Wykonawca po zakończeniu „Targów Projektów” zobowiązany jest do dostarczenia do Filii DWUP we Wrocławiu, przy ulicy Armii Krajowej (Wydział Promocji i Informacji, piętro I, pok. 100) i przekazania na rzecz Zamawiającego wszystkich 60 szt. plansz reklamowych z nadrukiem w terminie do dnia 11.09.2013r.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres: piotr.spyra@dwup.pl do dnia 25 lipca 2013 r. do godziny 12:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Piotr Spyra, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 111 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax: 71 39 74 200,
e-mail: piotr.spyra@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plikUsługa polegająca na wyprodukowaniu 7 odcinków oraz 7 zwiastunów audycji telewizyjnej poświęconej realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku, 3-krotną emisję każdego odcinka oraz 10-krotną emisję każdego zwiastuna, na antenie stacji telewizyjnej nadającej na terenie województwa dolnośląskiego.

(data publikacji 27.06.2013 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę, polegającą na wyprodukowaniu 7 odcinków oraz 7 zwiastunów audycji telewizyjnej poświęconej realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku, 3-krotną emisję każdego odcinka oraz 10-krotną emisję każdego zwiastuna, na antenie stacji telewizyjnej nadającej na terenie województwa dolnośląskiego.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres pawel.cychowski@dwup.pl do dnia 04 lipca 2013 r. do godziny 10:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Paweł Cychowski, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 115 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax: 71 39 74 200,
e-mail: pawel.cychowski@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plik

Usługa polegająca na publikacji ogłoszenia prasowego poprzedzonego opracowaniem graficznym, korektą tekstu, składem i przygotowaniem do druku w dzienniku regionalnym lub mutacji regionalnej dziennika ogólnopolskiego - o zasięgu na całe województwo dolnośląskie 
(data publikacji 19.06.2013 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę, polegającą na opracowaniu graficznym, przeprowadzeniu korekty tekstu, składu, przygotowaniu do druku oraz publikacji ogłoszenia prasowego na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniu 28 czerwca 2013 r. lub 5 lipca 2013 r. lub 12 lipca 2013 r. w gazecie - dzienniku regionalnym lub mutacji regionalnej dziennika ogólnopolskiego - o zasięgu całego województwa dolnośląskiego.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres pawel.cychowski@dwup.pl do dnia 26 czerwca 2013 r. do godziny 10:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Paweł Cychowski, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 115 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax: 71 39 74 200,
e-mail: pawel.cychowski@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plikUsługa fotograficzna podczas trwania akcji informacyjno – promocyjnych prowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO KL na terenie miast Dolnego Śląska.
(data publikacji 04.04.2013 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę  fotograficzną  podczas trwania akcji informacyjno – promocyjnych prowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, planowanych do zorganizowania na terenie miast Dolnego Śląska w okresie kwiecień - grudzień 2013r.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres marcin.taraszczuk@dwup.pl do 15.04 2013 r. do godziny 10:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Marcin Taraszczuk, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 113 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax: 71 39 74 200,
e-mail: marcin.taraszczuk@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plikUsługa reporterska, polegająca na opracowaniu notatek prasowych z przeprowadzonych spotkań na terenie Dolnego Śląska, organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO KL.
(data publikacji 29.03.2013 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę reporterską, polegającą na opracowaniu notatek prasowych z przeprowadzonych spotkań na terenie  Dolnego Śląska, organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie kwiecień – grudzień 2013r.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres marcin.taraszczuk@dwup.pl do  11 kwietnia 2013 r. do godziny 10:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1.    W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.    Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4.    Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.    Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6.   Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Marcin Taraszczuk, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 113 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax: 71 39 74 200,
e-mail: marcin.taraszczuk@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plik
Usługa dotycząca zakupu i dostawy sprzętu elektronicznego (tablet – 3szt., dyktafon – 1szt.)
na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Filia we Wrocławiu
(data publikacji 18.03.2013 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę dotyczącą zakupu i dostawy sprzętu elektronicznego (tablet – 3szt., dyktafon – 1szt.) na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Filia we Wrocławiu.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: justyna.pawluszko@dwup.pl do 28 marca 2013 r. do godziny 12:00.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Justyna Pawłuszko, Wydział Pomocy Technicznej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 303, fax.: 71 39 74 202,
e-mail: justyna.pawluszko@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plik


Usługa zorganizowania serii imprez (eventów) promocyjno- artystycznych  pt. „Miasta funduszami malowane” na terenie Dolnego Śląska na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

(data publikacji 15.03.2013 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na zorganizowaniu serii imprez (eventów) promocyjno- artystycznych  pt. „Miasta funduszami malowane” na terenie Dolnego Śląska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prowadzonych na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w okresie maj – sierpień 2013r.
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres: pawel.cychowski@dwup.pl do 27 marca 2013 r. do godz. 10:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
4. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Paweł Cychowski, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 115 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax: 71 39 74 200,
e-mail: pawel.cychowski@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plik

Usługa polegająca na jednokrotnym zamieszczeniu na pojedynczej stronie wydawnictwa o charakterze informatora dolnoślaskiego, artykułu promującego

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
(data publikacji 19.02.2013 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na jednokrotnym zamieszczeniu na pojedynczej stronie wydawnictwa o charakterze informatora dolnoślaskiego, artykułu promującego Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucję Wdrażającą komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dostarczenie  minimum 10 egzemplarzy wydrukowanego Informatora do wrocławskiej Filii Zamawiającego.
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres: pawel.cychowski@dwup.pl do 22 lutego 2013 r. do godziny 10:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1.    W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.    Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4.    Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.    Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
6.   Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Paweł Cychowski, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 115 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax: 71 39 74 200,
e-mail: pawel.cychowski@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plik
Usługa polegająca na produkcji i emisji na antenie stacji telewizyjnej programu typu publicystycznego
(data publikacji 03.12.2012 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na produkcji i 4-krotnej emisji 15-sto minutowego (+/-7%) programu telewizyjnego typu publicystycznego (1 emisja premierowa i 3 powtórki), podsumowującego dotychczasowe działania wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzone przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy na terenie Dolnego Śląska.
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres: pawel.cychowski@dwup.pl do 06. grudnia 2012 r. do godziny 12:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1.    W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.    Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4.    Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.    Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Paweł Cychowski, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 115 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax: 71 39 74 200,
e-mail: pawel.cychowski@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plikUsługa dotycząca zakupu i dostawy nagród rzeczowych (cyfrowy aparat fotograficzny typu kompakt wraz z kartą pamięci – 2szt.; tablet – 2 szt.; odtwarzacz MP4 – 2 szt.) na potrzeby dwóch konkursów, ogłoszonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO KL.
(data publikacji 22.11.2012 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę dotyczącą zakupu i dostawy nagród rzeczowych (cyfrowy aparat fotograficzny typu kompakt wraz z kartą pamięci – 2szt.; tablet – 2 szt.; odtwarzacz MP4 – 2 szt.) na potrzeby dwóch konkursów, ogłoszonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO KL:
- konkurs na fraszkę dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- konkurs pt. „Młody biznesmen – szansa na pierwszy milion” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres: pawel.cychowski@dwup.pl do 27 listopada 2012 r. do godziny 14:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Paweł Cychowski, Wydział Informacji i Promocji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 115 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax: 71 39 74 200,
e-mail: pawel.cychowski@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plik

_________________________________________________________________________________
Usługa wypożyczenia, montażu, oddania do eksploatacji i demontażu 11 namiotów wystawienniczych wraz z wymaganym wyposażeniem

(data publikacji 08.08.2012 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę obejmującą wypożyczenie, montaż, oddanie do eksploatacji i demontaż 11 namiotów wystawienniczych wraz z wymaganym wyposażeniem . Zabudowa namiotowa jest potrzebna w związku z organizacją III edycji Targów Projektów PO KL w dniu 7 września 2012 roku we Wrocławiu.  Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres: pawel.cychowski@dwup.pl do 13 sierpnia 2012 r. do godziny 14:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Usługa jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Paweł Cychowski, Wydział Informacji i Promocji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 115 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax: 71 39 74 200,
e-mail: pawel.cychowski@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plik
_________________________________________________________________________________

Usługa polegająca na produkcji i emisji na antenie TV spotu reklamowego oraz programu typu publicystycznego

(data publikacji 07.08.2012 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na produkcji i 4- krotnej emisji 15-sto minutowego programu telewizyjnego typu publicystycznego
( 1 emisja premierowa i 3 powtórki) oraz produkcji i 32-krotnej emisji jednego 30-sto sekundowego spotu reklamowego – w związku z planowanymi  „Targami Projektów”, które odbędą się w dn. 07 września 2012r. we Wrocławiu, organizowanymi na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres: pawel.cychowski@dwup.pl do 09. sierpnia 2012 r. do godziny 13:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Paweł Cychowski, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 115 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax: 71 39 74 200,
e-mail: pawel.cychowski@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plik
___________________________________________________________________________

Usługa polegająca na obsłudze konferansjerskiej „Targów Projektów”
(data publikacji 03.08.2012 r.)


W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na obsłudze konferansjerskiej „Targów Projektów”, które odbędą się w dn. 07 września 2012r. we Wrocławiu, organizowanych na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres: pawel.cychowski@dwup.pl do 9 sierpnia 2012 r. do godziny 14:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Paweł Cychowski, Wydział Promocji i Informacji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 115 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax: 71 39 74 200,
e-mail: pawel.cychowski@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plik
_________________________________________________________________________________

Usługa wyprodukowania i wyemitowania spotu radiowego

(data publikacji 01.08.2012 r.)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę obejmującą wyprodukowanie 30 sekundowego spotu reklamowego i wyemitowanie go 70- krotne na antenie stacji radiowej w okresie 31.08- 07.09.2012 r. Spot dotyczy zaproszenia na III edycję Targów Projektów PO KL w dniu 7 września 2012 roku we Wrocławiu. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką wykonawcy) na adres: pawel.cychowski@dwup.pl do 6 sierpnia 2012 r. do godziny 14:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.
4.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Usługa jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Paweł Cychowski, Wydział Informacji i Promocji
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
tel.: 71 39 74 115 BEZPŁATNIE 0-800-300-376, 0-800-207-097, fax: 71 39 74 200,
e-mail: pawel.cychowski@dwup.pl

Dokumentacja - pobierz plikfalse Name= Priority=Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
 Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad