POKL - Aktualności

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności

Harmonogram oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, konkurs zamknięty nr I/VI/INN/10 - aktualizacja

Drukuj
Email
Poniedziałek, 20 Grudzień 2010 15:39
Informujemy, iż z uwagi na małą ilość wniosków, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, zmianie uległ planowany termin zakończenia posiedzenia Komisji Oceny Projektów podany w Dokumentacji konkursowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Temat: Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej, Konkurs zamknięty nr I/VI/INN/10 na projekty innowacyjne PO KL.
 

Zamknięcie konkursów

Drukuj
Email
Poniedziałek, 20 Grudzień 2010 12:22
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż z dniem 31 grudnia 2010 roku zamyka wszystkie poniższe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

Podpisane umowy - konkurs I/8.1.3/A/10, Runda I

Drukuj
Email
Piątek, 17 Grudzień 2010 12:15
Zestawienie umów zawartych w grudniu 2010r. w ramach konkursu I/8.1.3/A/10, Runda I - pobierz plik
 

Podpisane umowy - konkurs I/7.3/A/10, Runda VI

Drukuj
Email
Piątek, 17 Grudzień 2010 12:09
Zestawienie umów zawartych w grudniu 2010r. w ramach konkursu I/7.3/A/10, Runda VI - pobierz plik
 

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr IV/8.1.1/A/10, Runda I - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Czwartek, 16 Grudzień 2010 13:47
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/A/10 - procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 54/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/A/10 - procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik  

Wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej Listy rankingowej został rekomendowany do dofinansowania, wnioski znajdujące się na pozycjach od 2 do 4 nie zostały przyjęte do dofinansowania, ponieważ nie  uzyskały liczby punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach rundy konkursu, na której wnioski były oceniane po raz pierwszy. Wnioski znajdujące się na pozycjach od 5 do 6 nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
 

Podpisane umowy - konkurs I/7.3/A/10, Runda V

Drukuj
Email
Czwartek, 16 Grudzień 2010 10:40
Zestawienie umów zawartych w grudniu 2010r. w ramach konkursu I/7.3/A/10, Runda V - pobierz plik
 

Zawieszenie konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/10

Drukuj
Email
Środa, 15 Grudzień 2010 10:20
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że dnia 13 grudnia 2010 roku podjął decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/10 ogłoszonego 22 listopada 2010r. dotyczącego projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli OPS i PCPR

Drukuj
Email
Piątek, 10 Grudzień 2010 10:20
Informujemy, że spotkania informacyjno-szkoleniowe w zakresie poprawnego sporządzenia wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności budżetu projektu, kwalifikowalności wydatków oraz zasady udziału OPS/PCPR w realizacji projektów na 2011 r. dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie działających na terenie Dolnego Śląska, które złożyły wnioski o dofinansowanie na 2010 r. w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie zostaną zorganizowane:
- 14 grudnia br. we Wrocławiu - w biurowcu CUPRUM NOVUM, przy ul. Sikorskiego 2-8, w godzinach 10.00-15.00 (rejestracja uczestników od 9.30)
- 15 grudnia br.w Legnicy - Hotel Arkadia przy ul. Gliwickiej 6, w godzinach 10.00-15.00 (rejestracja uczestników od 9.30) - zgłoszenia na spotkanie w Legnicy przyjmujemy do 13.12.2010 (poniedziałek) do godziny 8:00

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym przedłużamy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych na ww. spotkania do godziny 14.00
 
<< Początek < Poprzednia 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Następna > Ostatnie >>

Strona 90 z 90
Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Payday Loans Tennessee. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad