POKL - Aktualności

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności

Harmonogram oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, konkurs zamknięty nr I/VI/INN/10 - aktualizacja

Drukuj
Email
Poniedziałek, 20 Grudzień 2010 15:39
Informujemy, iż z uwagi na małą ilość wniosków, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, zmianie uległ planowany termin zakończenia posiedzenia Komisji Oceny Projektów podany w Dokumentacji konkursowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Temat: Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej, Konkurs zamknięty nr I/VI/INN/10 na projekty innowacyjne PO KL.
 

Zamknięcie konkursów

Drukuj
Email
Poniedziałek, 20 Grudzień 2010 12:22
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż z dniem 31 grudnia 2010 roku zamyka wszystkie poniższe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

Podpisane umowy - konkurs I/8.1.3/A/10, Runda I

Drukuj
Email
Piątek, 17 Grudzień 2010 12:15
Zestawienie umów zawartych w grudniu 2010r. w ramach konkursu I/8.1.3/A/10, Runda I - pobierz plik
 

Podpisane umowy - konkurs I/7.3/A/10, Runda VI

Drukuj
Email
Piątek, 17 Grudzień 2010 12:09
Zestawienie umów zawartych w grudniu 2010r. w ramach konkursu I/7.3/A/10, Runda VI - pobierz plik
 

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr IV/8.1.1/A/10, Runda I - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Czwartek, 16 Grudzień 2010 13:47
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/A/10 - procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 54/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/A/10 - procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik  

Wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej Listy rankingowej został rekomendowany do dofinansowania, wnioski znajdujące się na pozycjach od 2 do 4 nie zostały przyjęte do dofinansowania, ponieważ nie  uzyskały liczby punktów uprawniających do otrzymania dofinansowania  w ramach rundy konkursu, na której wnioski były oceniane po raz pierwszy. Wnioski znajdujące się na pozycjach od 5 do 6 nie zostały rekomendowane do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
 

Podpisane umowy - konkurs I/7.3/A/10, Runda V

Drukuj
Email
Czwartek, 16 Grudzień 2010 10:40
Zestawienie umów zawartych w grudniu 2010r. w ramach konkursu I/7.3/A/10, Runda V - pobierz plik
 

Zawieszenie konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/10

Drukuj
Email
Środa, 15 Grudzień 2010 10:20
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że dnia 13 grudnia 2010 roku podjął decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/10 ogłoszonego 22 listopada 2010r. dotyczącego projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli OPS i PCPR

Drukuj
Email
Piątek, 10 Grudzień 2010 10:20
Informujemy, że spotkania informacyjno-szkoleniowe w zakresie poprawnego sporządzenia wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności budżetu projektu, kwalifikowalności wydatków oraz zasady udziału OPS/PCPR w realizacji projektów na 2011 r. dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie działających na terenie Dolnego Śląska, które złożyły wnioski o dofinansowanie na 2010 r. w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie zostaną zorganizowane:
- 14 grudnia br. we Wrocławiu - w biurowcu CUPRUM NOVUM, przy ul. Sikorskiego 2-8, w godzinach 10.00-15.00 (rejestracja uczestników od 9.30)
- 15 grudnia br.w Legnicy - Hotel Arkadia przy ul. Gliwickiej 6, w godzinach 10.00-15.00 (rejestracja uczestników od 9.30) - zgłoszenia na spotkanie w Legnicy przyjmujemy do 13.12.2010 (poniedziałek) do godziny 8:00

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym przedłużamy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych na ww. spotkania do godziny 14.00
 
<< Początek < Poprzednia 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Następna > Ostatnie >>

Strona 90 z 90
The system of instant Payday Loans Virginia allows any adult U.S. citizen. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad