POKL - Pomoc techniczna PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Pomoc techniczna PO KL

Pomoc techniczna PO KL

Drukuj
Email
Pomoc Techniczna PO KL – działania podejmowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urzędu Pracy w ramach Priorytetu X POKL,  którego podstawowym celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji EFS.

Pomoc Techniczna służy w szczególności:
- zapewnieniu technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażania oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS,
- sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia przez państwa członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych,
- zapewnieniu sprawnej ewaluacji, monitoringu oraz audytu projektów realizowanych w ramach Programu,
- współpracy ponadnarodowej, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z innymi krajami.

Odbiorcami X Priorytetu są : Instytucja Zarządzająca PO KL, Instytucje Pośredniczące PO KL, Instytucje Pośredniczące II stopnia, Beneficjenci systemowi, Krajowy Ośrodek EFS. 

Dokumenty do pobrania:

 Usługi i dostawy poniżej 30 000 Euro w ramach RPD PT PO KL w 2014r.

Usługi i dostawy poniżej 14 000 Euro w ramach RPD PT PO KL w 2014

Usługi i dostawy poniżej 14 000 Euro w ramach RPD PT PO KL w 2013r.

Usługi i dostawy poniżej 14 000 Euro w ramach RPD PT PO KL w 2012r.

Usługi i dostawy poniżej 14 000 Euro w ramach RPD PT PO KL w 2011r.

Usługi i dostawy poniżej 14 tysięcy Euro w ramach RPD PT POKL w 2010r.

Realizowany przez DWUP Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014-2015

Realizowany przez DWUP Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013

Realizowany przez DWUP Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Realizowany przez DWUP Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011

Realizowany przez DWUP Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010

Realizowany przez DWUP Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2009
                                            
Realizowany przez DWUP Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2008

Skorygowana ujednolicona wersja Zasad realizacji Pomocy Technicznej PO KL (wersja aktualna - obowiązująca od 24 lutego 2014 r.)
Errata do Zasad realizacji Pomocy Technicznej PO KL

Zasady realizacji pomocy technicznej w ramach PO KL (wersja archiwalna - obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)

Zasady realizacji pomocy technicznej w ramach PO KL (wersja archiwalna - obowiązująca od 5 lutego 2009 r.) Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad