POKL - Konkursy 2013

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Konkursy 2013

Konkursy 2013

Drukuj
Email
Listy rankingowe/podpisane umowy Konkurs I/7.4/13
 Lista
rankingowa
 Wykorzystana alokacjaZawarte
umowy
 Konkurs I/7.4/13
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4853/IV/13 z dnia 15.10.2013r.

Zestawienie członków KOP
29.01.2013r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znajdują się na pozycjach od 1 do 2.
styczeń 2014r.(publ.15.01.14r.)

styczeń 2014r.(publ.29.01.14r.)

kwiecień 2014r.(publ.30.04.14r.)

czerwiec 2014r.(publ.24.06.14r.)
 Procedura odwoławcza
Konkurs I/7.4/A/13
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 5391/IV/14 z dnia 04.03.2014r.

Zestawienie członków KOP
27.05.2014r.
Dostępna alokacja na Konkurs zamknięty nr I/7.4/A/13 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na rok 2013 wynosi 3 000 000,00 PLN i zostanie zakontraktowana w procedurze podstawowej. Instytucja Organizująca Konkurs w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą zwiększyła alokację na konkurs zamknięty nr I/7.4/A/13  o kwotę 448 816,80 PLN dla projektu, który uzyskał co najmniej tyle punktów, co najniżej oceniony wniosek w ramach listy rankingowej z procedury podstawowej, który zakwalifikowano do dofinansowania.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza do dofinansowania projekt znajdujący się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów
dla Konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13 po procedurze odwoławczej”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną oraz uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyznania dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13.

maj 2014r.(publ.27.07.14r.)
Listy rankingowe/podpisane umowy Konkurs I/9.6.2/13
Konkurs I/9.6.2/13
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4635/IV/13 z dnia 27.08.2013r.

Zestawienie członków KOP
05.02.2014r.
Do dofinansowania zostały przyjęte projekty znajdujące się na pozycjach od 1 do 21 listy rankingowej.
październik 2013r.(publ.05.11.13r.)

listopad 2013r.(publ.06.12.13r.)

grudzień 2013r.(publ.03.01.14r.)

styczeń 2014r.(publ.05.02.14r.)

luty 2014r. (publ.05.03.14r.)

marzec 2014r. (publ.03.04.14r.)

kwiecień 2014r. (publ.06.05.14r.)

maj 2014r.
(publ. 05.06.14r.)

czerwiec 2014r.(publ.01.07.14r.)

sierpień 2014r.(publ.01.09.14r.)

wrzesień 2014r.
(publ.01.10.14r.0
Procedura odwoławcza
 Konkurs I/9.6.2/13
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4934/IV/13 z dnia 5.11.2013r.

Zestawienie członków KOP
05.03.2014r.
Do dofinansowania zostały przyjęte projekty znajdujące się na pozycjach od 1 do 16 listy rankingowej.styczeń 2014r.(publ.05.02.14r.)

luty 2014r. (publ.05.03.14r.)

marzec 2014r. (publ.03.04.14r.)

kwiecień 2014r. (publ.06.05.14r.)


czerwiec 2014r.(publ.01.07.14r.)
Konkurs I/9.6.2/13
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 5110/IV/13 z dnia 17.12.2013r.
Projekt znajdujący się na liście rankingowej nie został przyjęty do dofinansowania 
Konkurs I/9.6.2/13
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 5157/IV/13 z dnia 30.12.2013r.

Zestawienie członków KOP
06.05.2014r.
Projekt znajdujący się na pozycji 1 na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla  Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/13 - procedura odwoławcza”  zostaje przyjęty  przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania
kwiecień 2014r.(publ.06.05.14r.)


Ogłoszone konkursy
Numer konkursu
Data ogłoszenia
Okres przyjmowania wniosków
Status konkursu
Dokumentacja konkursowa/załączniki
Wnioski skierowane do oceny merytorycznej
I/9.6.2/A/1326.03.2013
11.04.2013 - 13.05.2013
Konkurs zakończony
Pobierz plik
Wnioski - złożono 315 wniosków
Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania - Konkurs I/9.6.2/A/13
Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu I/9.6.2/A/13
Poradnik dla projektodawców - Konkurs nr I/9.6.2/A/13
 Komunikat IZ PO KL w sprawie stosowania stawek jednostkowych w ramach Poddziałania 9.6.2, Programu Kapitał Ludzki
I/7.4/A/13
28.06.2013
12.07.2013 - 09.08.2013
Konkurs zakończony
Pobierz pilk
 Wnioski - złożono 54 wnioski
Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania - Konkurs I/7.4/A/13
Wyjaśnienie zakresu kryterium strategicznego w ramach konkursu zamkniętego nr I/7.4/A/13 „Projekt zapewnia zastosowanie zasady empowerment, poprzez zatrudnienie co najmniej 2 osób niepełnosprawnych (z umiarkowanym i/lub znacznym stopniem niepełnosprawności) wśród personelu projektu"
Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 7.4 PO KL


 Informacje na temat wniosków ocenionych w ramach procedury odwoławczej
Konkurs I/9.6.2/A/13 - ocenione w ramach procedury odwoławczej - lipiec 2013r.
Konkurs I/9.6.2/A/13- ocenione w ramach procedury odwoławczej - sierpień 2013
Konkurs I/9.6.2/A/13- ocenione w ramach procedury odwoławczej - wrzesień 2013
Konkurs I/7.4/A/13- ocenione w ramach procedury odwoławczej - październik 2013
Konkurs I/9.6.2/A/13- ocenione w ramach procedury odwoławczej - październik 2013
Konkurs I/9.6.2/A/13- ocenione w ramach procedury odwoławczej - listopad 2013
Konkurs I/7.4/A/13- ocenione w ramach procedury odwoławczej - grudzień 2013
Konkurs I/9.6.2/A/13 - ocenione w ramach procedury odwoławczej - grudzień 2013
Konkurs I/7.4/A/13- ocenione w ramach procedury odwoławczej - styczeń 2014
Konkurs I/7.4/A/13- ocenione w ramach procedury odwoławczej - luty 2014
Konkurs I/7.4/A/13- ocenione w ramach procedury odwoławczej - marzec 2014


Plany Działania
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VI - wersja obowiązująca 
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VII- wersja archiwalna 
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII - wersja archiwalna 
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu IX - wersja archiwalnaCzytaj więcej...
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII - wersja obowiązująca                                                                                       
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu IX - wersja archiwalna
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VII - wersja obowiązująca
Czytaj więcej...
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu IX - wersja archiwalna
Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu IX - wersja obowiązująca
Czytaj więcej...


 Harmonogram ogłaszania konkursów
Miesięczny harmonogram ogłaszania konkursów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2013 r. - wersja archiwalnaCzytaj więcej...
Miesięczny harmonogram ogłaszania konkursów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2013 r. - wersja archiwalna
Czytaj więcej...
Miesięczny harmonogram ogłaszania konkursów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2013 r. - wersja aktualna
Czytaj więcej...


 Spotkania informacyjne
Spotkanie informacyjne - Poddziałanie 9.6.2 - Konkurs I/9.6.2/A/13Czytaj więcej...
Spotkanie informacyjne - Działanie 7.4 - Konkurs I/7.4/A/13                                                                      
Czytaj więcej...

 Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad