POKL - Publikacje i prezentacje

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Filmy, publikacje i prezentacje

Filmy promocyjno-informacyjne












 
Cykl "Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi"


Projekty dotyczące EURO 2012 (30.05.2012)

Wsparcie PO KL dla osób w wieku 15-24 lata (06.06.2012)

Realizacja wsparcia przez OPS i PCPR (13.06.2012)

Niepełnosprawni na rynku pracy (20.06.2012)

Wsparcie PO KL dla przedsiębiorstw i ich pracowników (27.06.2012)

Projekty realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy (06.07.2012)

Wsparcie dla pracowników 50+ (11.07.2012)

Działalność DWUP w zakresie PO KL (02.09.2012)

Odcinek dotyczący IV edycji Targów Projektów (11.09.2013)

Środki Unii Europejskiej narzędziem wypełniania luk kadrowych i kompetencyjnych dolnośląskich przedsiębiorstw (25.09.2013)

Podmioty Ekonomii Społecznej - wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (09.10.2013)

Projekty sportowe pod Mistrzostwa EURO 2012 (23.10.2013)

Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  (06.11.2013)

Projekty sportowe (20.11.2013)

Podsumowanie wdrażania POKL na Dolnym Śląsku (04.12.2013)

Artykuły prasowe

Wrocławskie targowanie projektami unijnymi (02.09.2012)

Jak EFS zmienił moje życie (11.10.2013)

Korzyści płynące z EFS - subregion wrocławski (23.10.2013)

Z kobietami o kobietach – Oława (28.10.2013)

Korzyści płynące z EFS - subregion wałbrzyski i jeleniogórski (08.11.2013)

I jak innowacja (15.11.2013)

Moje życie zmieniło się dzięki EFS (18.11.2013)

Z kobietami o kobietach – Milicz (22.11.2013)

Moje życie zmieniło się dzięki EFS (25.11.2013)

Z kobietami o kobietach – Kłodzko (29.11.2013)

Moje życie zmieniło się dzięki EFS (02.12.2013)

Korzyści płynące z EFS - subregion legnicko-głogowski (06.12.2013)

Z kobietami o kobietach – Świdnica (13.12.2013)

Z kobietami o kobietach – Wrocław (20.12.2013)

Moje życie zmieniło się dzięki EFS (23.12.2013)

Efekty wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku - konferencja podsumowująca (30.12.2013)


Audiobooki

Potrzeby Dolnoślązaków - Naszymi Priorytetami POKL (mp3, 104 MB)

Mistrzowskie Projekty na Mistrzostwa Europy. Prezentacja wybranych projektów wspomagających organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, zrealizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku
(mp3, 137 MB)


Audycje radiowe

Projekty innowacyjne w POKL

Spotkania z kobietami

Projekty innowacyjne w POKL

Osoby o utrudnionym dostępie do rynku pracy

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Publikacje


Jak EFS zmienił moje życie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku w pytaniach i odpowiedziach


TAK DZIAŁAMY DLA CIEBIE W REGIONIE – PO KL


Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku


Biuletyn Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim


ULO
TKI


Ulotka "Dolnośląski Kapitał Ludzki - jak środki unijne zmieniły życie mieszkańców regionu"

Ulotka informacyjno-promocyjna podsumowująca działania realizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ulotka dotycząca Konkursu zamkniętego nr II/7.2.1/B/12 na projekty konkursowe PO KL na rzecz integracji społeczno – zawodowej

Ulotka dotycząca akcji „Fundusze Strukturalne PO KL na wyciągnięcie ręki”

●  Ulotka dotycząca brokeringu edukacyjnego



Prezentacje ze spotkań

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dla Beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 9.6.2 - Wrocław, 27 marca 2015r.


Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla przedstawicieli OPS i PCPR dot. zamykania projektów systemowych – Wałbrzych 25.11.2014r./Wrocław 02.12.2014r.

Prezentacje z Konferencji "Osiem lat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim oraz kontynuacja wsparcia z EFS w nowym okresie programowania 2014-2020" - Wrocław, 6 listopada 2014r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 8.1 PO KL dotyczące kwesti związanych z zamykaniem pomocy w projektach oraz założeń nowej perspektywy na lata 2014-2020 - Wrocław - 08.10.2014r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dla projektodawców realizujących projekty w ramach Priorytetu VII z dnia 9 października 2014 r.

Prezentacja ze spotkań z Beneficjentami realizującymi projekty w ramach Poddziałania 9.6.2 z dnia 13 i 23 czerwca 2014r.
oraz
odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji projektów

Prezentacja ze spotkania z Beneficjentami realizującymi projekty w ramach Poddziałania 9.6.2 z dnia 31.03.2014r.
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozliczanie projektów z dnia 24.03.2014r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego w ramach Priorytetu VII PO KL (dla projektów konkursowych), które odbyło się w dniu 9 grudnia 2013 r.
Prezentacja ze spotkania dla OPS/PCPR pn. "Zasady naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w 2014 r.", 12.12.2013r.

Prezentacje z Konferencji - Efekty wdrażania PO KL 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska, najlepsze praktyki i rozwiązania w aspekcie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - Wrocław, 18 grudnia 2013r.
Prezentacja ze spotkania informacyjnego - Działanie 7.4 - Konkurs I/7.4/A/13

Prezentacje oraz materiały ze spotkań informacyjno-szkoleniowych dla OPS/PCPR, które odbyły się w dniach 18 kwietnia i 9 maja 2013 r.
Prezentacje ze spotkania informacyjnego - Poddziałanie 9.6.2 - Konkurs I/9.6.2/A/13

Prezentacje ze spotkań dla OPS i PCPR dot. realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL - styczeń 2013

Prezentacje z Konferencji „Efekty wdrażania PO KL na terenie Dolnego Śląska w roku 2012, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów projektów systemowych” – 14.12.2012 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dla beneficjentów realizujących projekty w ramach priorytetu VII z dnia 22.10.2012r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dla beneficjentów realizujących projekty w ramach priorytetu VIII z dnia 11.10.2012 r.

●  Prezentacja ze spotkania informacyjnego z dnia 21.09.2012 - konkurs II/7.2.1/B/12

●  Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 14.09.2012 - konkurs I/9.6.3/A/12

  Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 21.06.2012 - konkursy II/6.1.1/PN/12 oraz II/7.4/PN/12

●  Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 15.05.2012r. - konkurs nr II/8.1.1/B/12

●  Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 09.05.2012r. - konkurs nr I/6.2/A/12

●  Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 08.05.2012r. - konkurs nr I/9.6.2/A/12

●   Prezentacje ze spotkań informacyjnych dla OPS i PCPR z dnia 18.04.2012 i 19.04.2012

●   Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 29.03.2012r. - konkurs nr I/7.4/A/12

●   Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 24.02.2012r. – konkurs nr I/7.2.2/A/12 oraz II/7.2.2/C/12

●  Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 16.02.2012r. – konkurs nr I/6.2/B/12

●  Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 13.02.2012r. – konkurs nr I/8.1.1/A/12

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 08.02.2012r. – konkurs nr I/6.1.1/A/12

●  Prezentacje ze spotkań informacyjno-szkoleniowych dla OPS/PCPR z dnia 16,18,20 i 23 stycznia br.
Część I - Zasady naboru projektów systemowych na 2012 r. dla OPS/PCPR, 
 Część II - Instruktaż wypełniania wniosku o dofinansowanie OPS/PCPR na 2012 r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 01.02.2012r. – konkurs nr I/8.1.3/A/12

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 26.01.2012r. – konkurs nr I/8.1.2/A/12
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców – konkurs nr I/7.2.1/A/12 z dnia 25.01.2012r.

●   Prezentacje ze spotkań informacyjnych dla OPS i PCPR z dnia 12 i 15 grudnia 2011r.
●   Prezentacje z konferencji „Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku – stan obecny oraz perspektywy na przyszłość” z dnia 08.12.2011 r.
●  Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 24.10.2011r. dla pracowników PUP - projekty systemowe

Prezentacje ze spotkania informacyjno - szkoleniowego z dnia 28.09.2011r. dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI

Prezentacja ze spotkania z dn. 23.09.2011r. dla Beneficjentów, dotyczącego prawidłowego sporządzania wniosku o płatność oraz realizacji projektów w ramach Priorytetu VII

Prezentacja wraz z dokumentami ze spotkania informacyjnego z dn.27.09.2011r dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozliczanie projektów
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców - Projekty innowacyjne i ponadnarodowe z dnia 01.07.2011r.
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców - konkurs nr II/6.2/C/11 z dnia 20.06.2011r.
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców - konkurs nr III/8.1.1/C/11 z dnia 08.06.2011r.
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców - konkurs nr I/8.1.3/A/11 z dnia 25.05.2011r.
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców - konkurs nr I/6.1.2/A/11 z dnia 24.05.2011r.
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców - konkurs nr II/6.1.1/C/11 z dnia 27.04.2011r.
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców - konkurs nr I/7.2.2/A/11 z dnia 18.04.2011r.
Prezentacje ze spotkań informacyjnych dla potencjalnych projektodawców - konkurs nr II/8.1.1/A/11 z dnia 19 oraz 21.04.2011r.


Prezentacje ze spotkań informacyjnych w dniach: 14 04.2011 r. (Legnica) i 15.04.2011 r. (Wrocław) dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie działających na terenie Dolnego Śląska, które złożyły wnioski o dofinansowanie na 2011 r. w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”  i Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców - konkurs nr I/6.1.1/A/11 z dnia 13.04.2011r.
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców - konkurs nr I/8.1.2/A/11 z dnia 30.03.2011r.
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców - konkurs nr I/8.1.1/E/11
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców – konkurs nr I/6.2/A/11 z dnia 14.02.2011r.
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców – konkursy nr II/7.2.1/C/11 i III/7.2.1/E/11 z dnia 15.02.2011r.
● Prezentacje ze spotkań informacyjnych dla przedstawicieli OPS i PCPR z dnia 3,4,7, i 8 lutego 2011r.
1) Prezentacja dotycząca zasad naboru projektów systemowych na 2011 r. dla OPS/PCPR
2) Instruktaż wypełniania wniosku o dofinansowanie OPS/PCPR na 2011 r.
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców – konkursy nr I/6.3/A/11 i I/7.3/A/11 z dnia 01.02.2011r.
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców – konkurs nr I/7.2.1/A/11 z dnia 02.02.2011r.
Prezentacje z konferencji „Realizacja komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VI, VII oraz Działania 8.1 wraz z panelem dotyczącym przygotowań regionu do EURO 2012” z dnia 17.12.2010r.
Prezentacje ze spotkań OPS/PCPR z dnia 14 i 15 grudnia 2010 r.
 Prezentacja i dokumenty ze spotkania informacyjnego z dnia 07.12.2010 r.
●   Prezentacja ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 27.11.2010r. - konkurs I/7.2.2/A/10
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w konkursach na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej ogłaszane w ramach komponentu regionalnego PO KL na Dolnym Śląsku - Wrocław, 27 sierpnia 2010r.

Prezentacja z seminarium pt. "Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie" z dnia 24.06.2010 - projekty innowacyjne i ponadnarodowe
Prezentacja wraz z dokumentami ze spotkania informacyjnego z dnia 16.06.2010r. dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VIII

Prezentacje ze spotkań informacyjnych dla OPS i PCPR z dnia 29 i 30.04.2010r. - Poddziałanie 7.1.1 oraz 7.1.2
 Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 27.04.2010r. - konkurs IV/8.1.1/A/10
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 15.04.2010r. - konkurs I/7.3/A/10
 Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 14.04.2010r. - konkurs III/6.2/A/10
 
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 25.03.2010r. - konkurs II/7.2.1/B/10
●  Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 24.03.2010r. - konkurs II/6.2/C/10
 Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 23.03.2010r. - konkurs III/8.1.1/D/10


Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 02.03.2010r. - konkurs II/8.1.1/C/10
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 10.03.2010r. - konkurs I/6.1.2/A/10
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 11.02.2010r. - konkurs I/7.2.1/A/10
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 10.02.2010r. - konkurs I/6.2/B/10 
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 09.02.2010r. - konkurs I/8.1.1/B/10 
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 04.02.2010r. – konkurs I/6.3/A/10
 Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 03.02.2010r. – konkurs I/6.1.1/A/10
  Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców z dnia 02.02.2010r. – konkurs I/8.1.2/A/10
Prezentacje ze spotkań informacyjnych dla beneficjentów realizujących projekty systemowe w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (18,19,21,22 stycznia 2010r.)
 Prezentacje ze spotkań informacyjnych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach POKL (9-15 grudnia 2009r.)
Realizacja komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI, VII oraz Działania 8.1 PO KL

 
Równość płci w obszarach aktywizacji zawodowej, integracji społecznej oraz adaptacyjności przedsiębiorstw
Praktyczne wskazówki dotyczące spełniania standardu minimum oraz wyjątki od standardu w projektach realizowanych ramach PO KL
Prezentacja ze spotkań informacyjnych dla projektodawców konkursy III/8.1.1/A/09 oraz IV/8.1.1/C/09 - czerwiec 2009r.
Prezentacja ze spotkań informacyjnych dla projektodawców konkursy I/6.3/A/09 oraz I/7.3/A/09 - czerwiec 2009r.
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 29 maja 2009r.(publikacja z 09.06.2009) 
 Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 27 maja 2009r. (publikacja z 28.05.2009) 
 Prezentacje ze spotkań informacyjnych dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 25 i 26 maja 2009r. (publikacja z 28.05.2009) 
● Prezentacje ze spotkań informacyjnych (27-29 kwietnia 2009r.) dotyczących ogłoszonych konkursów:
- nr I/6.2/A/09 w ramach Działania 6.2,
- nr I/8.1.2/A/09 w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL:
1) Ogólne zasady dotyczące przygotowywania i składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów
2) Omówienie szczegółowych warunków konkursu nr I/6.2/A/09 w ramach Działania 6.2 oraz konkursu nr I/8.1.2/A/09 w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL(publikacja z 30.04.2009) 
Prezentacja ze spotkań informacyjnych dla OPS/PCPR 8 i 9 kwietnia 2009r.-„Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL” (publikacja z 15.04.2009) 
Prezentacja ze spotkań informacyjnych dla OPS/PCPR 8 i 9 kwietnia 2009r.-"Rozliczenie dotacji rozwojowej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w projektach systemowych OPS i PCPR" (publikacja z 15.04.2009) 
Prezentacja ze spotkań informacyjnych dla OPS/PCPR/DOPS – beneficjentów systemowych Działania 7.1 PO KL 26-29 stycznia 2009r. (publikacja z 02.02.2009) 
Prezentacja z konferencji "Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku" - 17 grudnia 2008r.(publikacja z 30.12.2008) 
Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla asesorów – 28 listopad 2008 r.(publikacja z 02.12.2008)
Zasady udzielania pomocy publicznej – 12 czerwca 2008r. (publikacja z 13.06.2008)
Prezentacja metodologia wyliczania pomocy publicznej – 12 czerwca 2008r. (publikacja z 13.06.2008)  
Prezentacja za spotkania informacyjnego - Priorytet VIII/ omówienie dokumentacji konkursowych – 12 czerwca 2008r. (publikacja z 13.06.2008) 
Prezentacja Szczegółowe zasady realizacji niektórych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL – 11 czerwca 2008r. (publikacja z 13.06.2008)  
Prezentacja ze spotkania informacyjnego - Priorytet VII/ omówienie dokumentacji (publikacja z 13.06.2008) 
Prezentacja ze spotkania informacyjnego - Priorytet VI / omówienie dokumentacji konkursowych – 9 czerwca 2008r.(publikacja z 13.06.2008) 
Prezentacja ze spotkania informacyjnego - Priorytet VIII / omówienie dokumentacji konkursowych – 15 kwietnia 2008r.(publikacja z 15.04.2008) 
Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie PO KL – kwiecień 2008r. (publikacja z 11.04.2008) 
Prezentacja za spotkania informacyjnego - Priorytet VII/ omówienie dokumentacji konkursowych – 10 kwietnia 2008r.  (publikacja z 11.04.2008) 
Prezentacja ze spotkania informacyjnego - Priorytet VI / omówienie dokumentacji konkursowych – 9 kwietnia 2008r.  (publikacja z 11.04.2008) 
Prezentacja ze spotkania informacyjnego - Priorytet IX / omówienie dokumentacji konkursowych – 7 kwietnia 2008r. (publikacja z 11.04.2008) 
Prezentacja DOPS „Zadania DOPS w związku z programowaniem i wdrażaniem projektów systemowych w ramach priorytetu VII PO KL 2007-2013”  (publikacja z 18.01.2008) 
Prezentacja dla przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie (publikacja z 18.01.2008) 
Prezentacja dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej (publikacja z 18.01.2008)
Prezentacja ze spotkań informacyjnych dot. konkursów pilotażowych 6.1.1 i 9.5 PO KL – 5-8 listopada 2007(publikacja z 09.11.2007) 




 



Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad