POKL - Równość szans

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Przygotowanie projektu ● Równość szans

Równość szans

Drukuj
Email
Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad Europejskiego Funduszu Społecznego. W niniejszej zakładce znajdziecie Państwo podstawowe dokumenty wyjaśniające, czym jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz informujące, jakie działania na rzecz równości należy podejmować w ramach projektów realizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Spełnianie Zasady równości szans kobiet i mężczyzn jest wymagane we wszystkich projektach finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a do oceny jej spełniania służy m.in "Standard minimum", który jest elementem karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.   
 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, mając na celu pomoc projektodawcom w rozumieniu i stosowaniu zasady równości płci, uruchomiło adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , na który można kierować pytania dotyczące standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz innych kwestii związanych z realizacją Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.

W ramach projektu PO KL "Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” powstała   elektroniczna  biblioteka  z  publikacjami  dotyczącymi  szeroko
rozumianej  równości szans.
Biblioteka   dostępna   jest  pod  linkiem  www.rownosc.info

W oparciu o pytania najczęściej kierowane na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. opublikowano generalne wskazówki, dotyczące zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) - pobierz plik

Publikacje:

Poradnik „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL”
www.bezuprzedzen.org
Raport GUS „Kobiet w Polsce” 2008
Raport UNDP „Polityka równości płci – Polska 2007”
Projekt PIW EQUAL “Elastyczny pracownik, partnerska rodzina” – równość poprzez przedszkola, elastyczne formy pracy”

Artykuły opublikowane przez IZ PO KL
Europejski Instytut na Rzecz Równości Płci
Standard "maksimum" w Niemczech
Strategia równościowa oraz plan równości w Hiszpanii   

Dane w podziale na płeć możliwe są do uzyskania na stronach: Krajowego Systemu Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn, Banku Danych Regionalnych, a także Regionalnych Obserwatoriów Rynku Pracy i Systemu Informacji Oświatowej.

25 czerwca 2009 r. weszła w życie Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Kapitał Ludzki, która stanowi syntetyczny dokument wyznaczający na najbliższe lata kierunki działań na rzecz wzmocnienia zarówno potencjału równościowego w instytucjach odpowiedzialnych za realizację Programu Kapitał Ludzki, jak również podniesienia świadomości projektodawców na temat realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach projektu PO KL "Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” powstała   elektroniczna  biblioteka  z  publikacjami  dotyczącymi  szeroko
rozumianej  równości szans.
Biblioteka   dostępna   jest  pod  linkiem  www.rownosc.info
  cash loans . Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad