POKL - Start

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Pragniemy pomagać potencjalnym beneficjentom z naszego województwa na każdym etapie aplikowania o fundusze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nasza pomoc polega na organizowaniu spotkań informacyjnych dotyczących PO KL, publikowaniu dokumentów programowych oraz informowaniu o konkursach ogłoszonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

W dziale Aktualności na bieżąco zamieszczane są informacje o publikacji nowych dokumentów niezbędnych do właściwego wypełniania wniosków oraz prawidłowej realizacji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również komunikaty o ogłaszanych konkursach oraz kolejnych etapach naboru i oceny wniosków, podpisanych umowach oraz realizowanych projektach itp.

Przewodnik po PO KL pozwoli Państwu zapoznać się z głównymi celami i założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przybliży zakres działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we wdrażaniu PO KL.

Zakładka Dokumenty zawiera dokumenty programowe oraz akty prawne, z którymi należy zapoznać się przed aplikowaniem o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz inne publikacje ułatwiające prawidłowe przygotowanie wniosków i realizację projektów.

Przygotowanie projektu – w zakładce zawarte są ogólne informacje dotyczące podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów, właściwego wypełniania i składania wniosków oraz prawidłowego korzystania z Generatora Wniosków Aplikacyjnych. W zakładce znajdą Państwo również zestawienie najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów.

W zakładkach Konkursy 2007/2008 , Konkursy 2009 , Konkursy 2010 oraz Konkursy 2011 znajdziecie Państwo Plany działań w ramach komponentu regionalnego PO KL dla województwa dolnośląskiego, harmonogramy ogłaszania konkursów, terminy spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych zarówno do instytucji ubiegających się o dofinansowanie, jak i do beneficjentów realizujących projekty oraz harmonogramy przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Znajdują się tam również informacje o aktualnie trwających i zakończonych konkursach, wyniki ocen merytorycznych (listy rankingowe) oraz wykazy instytucji, z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie realizacji projektów.

Zakładka Realizacja projektów konkursowych zawiera aktualne komunikaty dla beneficjentów realizujących projekty, wzory niezbędnych dokumentów, zestawienie najczęściej popełnianych błędów podczas realizacji projektów, informacje dotyczące pomocy publicznej w projektach PO KL, sprawozdawczości, rozliczania oraz kontroli projektów. Poza tym w zakładce znajdują się dokumenty określające wymogi dotyczące prawidłowego oznaczania projektów i realizacji innych działań związanych z promocją oraz informacją w ramach PO KL. Można stamtąd pobrać także wersje elektroniczne logotypów PO KL i UE.

Projekty systemowe PUP - dział dotyczący projektów systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy. W zakładce zamieszczone są komunikaty dla beneficjentów, wzory niezbędnych dokumentów, informacje dotyczące szkoleń dla pracowników PUP, wyjaśnienia i interpretacje, zasady dotyczące promocji, sprawozdawczości, rozliczania oraz kontroli projektów systemowych. W zakładce znajdują się też zestawienia projektów realizowanych przez PUP na terenie Dolnego Śląska.

Projekty systemowe OPS i PCPR - dział dotyczący projektów systemowych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie. W zakładce zamieszczone są komunikaty dla beneficjentów, wzory niezbędnych dokumentów, informacje dotyczące szkoleń dla pracowników OPS i PCPR, wyjaśnienia i interpretacje, zasady dotyczące promocji, sprawozdawczości, rozliczania oraz kontroli projektów systemowych. W zakładce znajdują się również zestawienia projektów realizowanych przez OPS i PCPR.

W zakładkach Interpretacje/Wyjaśnienia oraz Najczęściej zadawane pytania znajdziecie Państwo interpretacje oraz wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące zapisów zawartych w dokumentach programowych PO KL oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W zakładce Publikacje i prezentacje zamieszczane są broszury, ulotki, artykuły wydawane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz prezentacje ze spotkań informacyjnych organizowanych przez DWUP.

Pomoc Techniczna PO KL – dział poświęcony działaniom podejmowanym przez Dolnośląski Wojewódzki Urzędu Pracy w ramach Priorytetu X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacje dla mediów – zakładka przeznaczona dla dziennikarzy; zawiera m.in. aktualności dotyczące wdrażania PO KL na Dolnym Śląsku, informacje o realizowanych projektach oraz zdjęcia.

Linki – tu znajdziecie Państwo przydatne odnośniki do stron internetowych innych instytucji zaangażowanych w realizację PO KL min. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Regionalnych Ośrodków EFS oraz serwisów poświęconych funduszom europejskim na lata 2007-2013.

Ponadto po prawej stronie witryny www.pokl.dwup.pl znajdą Państwo zakładki/banery :

Załóż własną firmę - w zakładce znajdą Państwo informacje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zestawienie intytucji (projektodawców), które realizują projekty oferujące możliwość uzyskania jednorazowych dotacji finansowych dla nowopowstających przedsiębiorstw w ramach Działania 6.2 POKL.

Newsletter - Zapisując się na listę odbiorców Newslettera będą Państwo otrzymywać prosto na swoją skrzynkę e-mailową bezpłatne informacje dotyczące POKL, dotyczące w szczególności:
- ogłaszanych konkursów,
- szkoleń, konferencji i spotkań informacyjnych,
- zmian w dokumentach programowych,
- zmian w przepisach i procedurach.

W zakładce Punkt Informacyjny zamieszczone są dane teleadersowe Punktu Informacyjnego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Regulamin punktu informacyjnego. Zakładka umożliwia również zadanie nam pytania drogą elektroniczną.

Regionalny Ośrodek EFS - zakładka zawierająca informacje o działaniach Regionalnych Ośrodków EFS na Dolnym Śląsku.

Pozostałe zakładki/banery umożliwiają bezpośredni dostęp min. do Generatora Wniosków Aplikacyjnych, Generatora Wniosków Płatniczych, ogólnopolskiej bazy szkoleń i bazy projektów realizowanych na terenie Dolnego Śląska, strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotyczącej wdrażania POKL na Dolnym Śląsku oraz strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Mamy nadzieje, że informacje zawarte na naszej stronie i sposób ich publikacji, ułatwią Państwu aplikowanie o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz będą pomocne podczas realizacji projektów. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie dotyczące zarówno zakresu, jak i sposobu prezentacji informacji zawartych na naszej stronie internetowej.

Tutaj mają Państwo możliwość zgłaszania uwag dotyczących zawartości strony www.pokl.dwup.pl lub jej funkcjonowania.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad