POKL - System realizacji POKL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Dokumenty ● System realizacji PO KL

System realizacji POKL

Drukuj
Email
System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowany został przez Instytucje Zarządzającą zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).

Niniejszy dokument uwzględnia wytyczne horyzontalne Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013.

System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SR PO KL) zawiera zestawienie zasad oraz zadań dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) obowiązujących Instytucję Zarządzającą PO KL, Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Wdrażające (Instytucje Pośredniczące II stopnia).

SR PO KL wraz z wytycznymi horyzontalnymi Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach NSRO, jak i wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dla PO KL: Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tworzy kompleksowy zbiór zasad wdrażania PO KL, które są zgodne z porozumieniami międzyinstytucjonalnymi obowiązującymi wszystkie instytucje uczestniczące w systemie wdrażania PO KL.Rodzaj dokumentu
Tekst aktualny
Data obowiązywaniaZakres zmian względem poprzedniej wersji
Archiwalne wersje dokumentu
Spis treści i wstęp
Pobierz plik
od 10.09.2007
Pierwsza wersja dokumentu  
Zasady dokonywania wyboru projektów
Pobierz plik
od 01.01.2014
Czytaj więcej

Wersja z 28.06.2013
Pobierz plik

Wersja z 01.01.2013
Pobierz plik
Wersja z lipca 2012r.
Pobierz plik
Wersja z 01.01.2012
Pobierz plik
Wersja z 01.01.2011
Pobierz plik

Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3Pobierz plik

12 lipca 2012
-
-
Projekty systemowe Powiatowych Urzędów PracyPobierz plik
od 05.12.2013

Wersja z 01.01.2012
Pobierz plik


Wersja z 01.01.2011
Pobierz plik
Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS pobierz plik
od 18.02.2015
Wersja z 01.01.2013
Pobierz plik

Wersja z 01.01.2012r.
Pobierz plik

Wersja z 01.01.2011r.

Pobierz plik

Wersja z 01.01.2013(przed erratą)
Pobierz plik

 


Zasady finansowania PO KL

Pobierz plikod 07.12.2015Wersja z 01.10.2014


Wersja z 01.01.2013

Wersja z 01.01.2012r.

Pobierz plik
Errata

Wersja z 01.01.2011
Pobierz plik


Zasady systemu sprawozdawczości POKL

Pobierz plik

od lipca 2013

Czytaj więcej
Wersja z 01.01.2012
Pobierz plik
Załącznik

Wersja z 06.01.2010
Pobierz plik

Wersja z

od 01.01.2013

Zasady kontroli w ramach POKL

Pobierz plik


od 01.01.2014


Czytaj więcej

Wersja z 01.01.2013
Pobierz plik

Wersja z 01.01.2012

Pobierz plik

Wersja z 01.01.2011
Pobierz plik

Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach POKL

Pobierz plik

od 01.01.2011


Pobierz plik
Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez IZ PO KL

Pobierz plik


od 01.01.2014
 Wersja z 01.01.2013
Pobierz plik


Wersja z 01.01.2012
Pobierz plik

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad